Seznam prodaných bytových jednotek

Instituce by na tento dotaz ráda /nebo již odpovědělaposláním odpovědi poštou.

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o následující informace:

1) Žádám o seznam prodaných bytových jednotek od r. 1990. Ze seznamu prodaných bytových jednotek musí být patrno:
a. datum prodeje;
b. místo, kde se bytová jednotka nachází (městská část či katastrální území);
c. obytná plocha bytové jednotky v m2;
d. kupní cena prodávané nemovitosti;

Preferuji zaslání informací v elektronické podobě na uvedený e-mail. Za poskytnutí předem děkuji.

S přátelským pozdravem,

Josef Knotek

=?iso-8859-2?Q?Elektronick=E1 podatelna M=A9MT =C8R?=, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Seznam
prodaných bytových jednotek', zaslané '04.04.2017 07:06:14' bylo po
kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu
zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly
elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření
souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si
můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT7XELYF

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Macoszková Irena, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Vážený pane Knotku,

 

k Vaši žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ve věci
poskytnutí seznamu prodaných bytových jednotek od  roku 1990 z majetku
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy sděluji následující
informace.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  za posledních 10 let, tj. od
roku 2007 do 2017 neprodávalo a ani neprodalo žádnou bytovou jednotku.

Pokud požadujete informace zpětně od roku 1990 do 2006, ty by bylo nutné
dohledat v archívu ministerstva, neboť skartační a archivační lhůta pro
dokumenty zakládající vznik, změnu či zánik převodu vlastnických vztahů je
stanovena na dobu 20 let. Lze upozornit, že vyhledávání v archívu by bylo
značně časově náročné, což by mohlo vést k požadavku na úhradu vzniklých
nákladů dle ceníku MŠMT dle zákona č. 106/1999 Sb., uveřejněný na webu
MŠMT [1]http://www.msmt.cz/ministerstvo/informac... , a to na
základě Vám písemně adresovaného oznámení. 

 

Děkuji Vám za pochopení a jsem s pozdravem

 

-----------------------------------------------------

Irena Macoszková

asistentka náměstka pro

řízení sekce majetkové

[2]cid:image001.jpg@01CE7CA7.B74DB970

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1

tel: +420 234 811 527

mobil: +420 775 568 369

e-mail: [3][emailová adresa]

[4]www.msmt.cz

 

References

Visible links
1. http://www.msmt.cz/ministerstvo/informac...
3. mailto:[emailová adresa]
4. http://www.msmt.cz/