Seznam přestupků a sankcí

Lukáš Blažej vznesl tento dotaz dotaz na ÚŘAD PRO DOHLED NAD HOSPODAŘENÍM POLITICKÝCH STRAN A POLITICKÝCH HNUTÍ

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Lukáš Blažej

Povinný subjekt: ÚŘAD PRO DOHLED NAD HOSPODAŘENÍM POLITICKÝCH STRAN A POLITICKÝCH HNUTÍ

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím („InfZ“).

Vážená paní, vážený pane,

žádám o umožnění dálkového přístupu k seznamu uložených sankcí, a to alespoň v rozsahu subjektu, přestupku, skutku, správního trestu a případné poznámky (jako v informaci poskytnuté na https://www.udhpsh.cz/wp-content/uploads...). Jedná se o informaci, která se v čase doplňuje ve smyslu § 4a odst. 2 písm. f) InfZ.

V případě, že by povinnému subjektu lépe vyhovovalo zveřejňování přehledu sankcí v jiné struktuře, rád předmět své žádosti upravím.

S přátelským pozdravem,

Lukáš Blažej

ÚŘAD PRO DOHLED NAD HOSPODAŘENÍM POLITICKÝCH STRAN A POLITICKÝCH HNUTÍ

1 příloha

------------------------------------------------
PID : UKPSX000RZ64
Značka : UDH-02251/2021
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Odd. kon. a spr. řízení
Věc : Blažej - sdělení o poskytnutí informace