Seznam pravomocných rozsudků za trestné činy poškozující finanční zájmy EU

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo financí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám seznam pravomocných rozsudků, na jejichž základě Ministerstvo financí k datu podání této žádosti nahlásilo v souladu s Nařízením Komise (ES, Euratom) č. 1302/2008. Evropské komisi informace o osobách pravomocně odsouzených za trestné činy poškozující finanční zájmy EU Informaci žádám v rozsahu spisová značka pravomocného rozsudku a název soudu, který rozsudek vyhlásil. Informace žádám v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b zákona)

S přátelským pozdravem,

David Havlík

=?iso-8859-2?Q?Spisov=E1 slu=BEba EPD - MF=C8R?=, Ministerstvo financí

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Seznam
pravomocných rozsudků za trestné činy poškozující finanční zájmy EU',
zaslané '29.06.2016 17:05:49' bylo po kontrole všech náležitostí
elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí
podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako
přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci
Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po
kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MFCR6XLPET

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo financí ČR
Letenská 525/15
11810 Praha 1

--------------------------------------------------------------------------

Tato e-mailová zpráva má pouze informativní charakter a vychází z
podkladů, které byly odesílateli předány nebo zaslány v minulosti. Obsah
této e-mailové zprávy, resp. jakékoliv případné právní jednání vyplývající
z této e-mailové zprávy, se nepovažuje za návrh na uzavření smlouvy ve
smyslu ustanovení § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v
platném znění (dále jen „občanský zákoník“) nebo akceptaci návrhu na
uzavření smlouvy ve smyslu § 1740 občanského zákoníku, popř. potvrzení
uzavření smluvního vztahu, není-li odesílatelem uvedeno výslovně jinak.
Tato e-mailová zpráva je určena pouze pro osobní a důvěrné užití určenými
adresáty, tedy osobou (osobami), které (kterým) je obsahově určena.
Nejste-li osobou, které je tato zpráva určena, upozorňujeme Vás, že
jakékoliv šíření či kopírování této e-mailové zprávy, či informace z ní,
je zakázáno. Jestliže tuto e-mailovou zprávu obdržíte nedopatřením,
prosíme, oznamte tuto skutečnost odesílateli a odstraňte zprávu samotnou i
všechny její přílohy ze svého systému.

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Erlichová Pavla, Ministerstvo financí

2 přílohy

Vážený pane,

v příloze e-mailu Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost o informace po novém
projednání.

S pozdravem

Pavla Erlichová

Ministerstvo financí
Odbor 10 - Kancelář ministra
Letenská 15
118 10 Praha 1

e-mail: [emailová adresa]
telefon: 257 04 2722

Tato e-mailová zpráva má pouze informativní charakter a vychází z podkladů,
které byly odesílateli předány nebo zaslány v minulosti. Obsah této
e-mailové zprávy, resp. jakékoliv případné právní jednání vyplývající z této
e-mailové zprávy, se nepovažuje za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu
ustanovení § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění (dále jen "občanský zákoník") nebo akceptaci návrhu na uzavření
smlouvy ve smyslu § 1740 občanského zákoníku, popř. potvrzení uzavření
smluvního vztahu, není-li odesílatelem uvedeno výslovně jinak. Tato
e-mailová zpráva je určena pouze pro osobní a důvěrné užití určenými
adresáty, tedy osobou (osobami), které (kterým) je obsahově určena.
Nejste-li osobou, které je tato zpráva určena, upozorňujeme Vás, že
jakékoliv šíření či kopírování této e-mailové zprávy, či informace z ní, je
zakázáno. Jestliže tuto e-mailovou zprávu obdržíte nedopatřením, prosíme,
oznamte tuto skutečnost odesílateli a odstraňte zprávu samotnou i všechny
její přílohy ze svého systému.