Seznam právnických osob se zapsanými skutečnými majiteli

Jiří Skuhrovec vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo spravedlnosti

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl odmítnut Ministerstvo spravedlnosti.

Jiří Skuhrovec

Povinný subjekt: Ministerstvo spravedlnosti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí seznamu IČ právnických osob, které jsou zapsány v evidenci údajů o skutečném majiteli dle zákona 304/2013. Žádám o automatizované opakované poskytování tohoto seznamu nejhospodárnější možnou formou, např zveřejněním na webu data.justice.cz , s opakováním v každý pracovní den v souladu s §4a odst 2 f), zákona č. 106/1999 Sb.

Vzhledem k dosavadní nedostupnosti rejstříku žádám o poskytování informací až od data jeho spuštění.

Poskytnuté informace budou přínosné všem zadavatelům veřejných zakázek, kteří jinak budou muset každého dodavatele vyhledávat v prázdném rejstříku.

S přátelským pozdravem,

Jiří Skuhrovec

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Seznam právnických
osob se zapsanými skutečnými majiteli" s evidenčním číslem
59eaee20-e0a1-439b-9317-9d95e6b55b63 a s běžným číslem 53676/2017 bylo
doručeno dne 04.12.2017 14:48:19.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti ČR

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Stašková Martina, Mgr., Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vážený pane,

            k Vaší žádosti o informace ze dne 4. 12. 2017 sdělujeme
následující. S ohledem na neveřejnou povahu evidence skutečných majitelů
nelze poskytovat seznam právnických osob, které v budoucnu zapíší svého
skutečného majitele do evidence. Údaj o tom, zda právnická osoba zapsala
svého skutečného majitele, je inherentní součástí údajů o skutečném
majiteli. Tyto údaje se neuveřejňují. Přístup k údajům o skutečném
majiteli pak upravuje speciálně zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných
rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů
(srov. ustanovení § 118g tohoto zákona).

            Nad rámec Vaší žádosti uvádíme, že i hypotetická existence
Vámi požadovaného seznamu by nezprošťovala veřejné zadavatele povinnosti
zjišťovat skutečného majitele vybraného dodavatele z evidence skutečných
majitelů (vizte ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek). Přitom platí, že přístup zadavatelů do evidence
skutečných majitelů je koncipován velmi jednoduše – jde o dálkový,
okamžitý a bezplatný přístup – a představuje efektivnější způsob získání
kýžených informací než případná lustrace seznamu.

S pozdravem

 

 

Mgr. Martina Stašková

oddělení styku s veřejností

sekce státního tajemníka

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.:      +420 221 997 461

e-mail:  [1][emailová adresa]

[2]www.justice.cz

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.justice.cz/