Olga Richterová

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
1) žádám o aktuální seznam všech pozemků, které v současnosti vlastní či má svěřeny do péče MČ Praha 10, s uvedením parcelního čísla a katastrálního území, velikosti (v m2), výše nájemného, pokud je daný pozemek v pronájmu, a jména právnické osoby, které je pozemek pronajímán (či informace, že se jedná o osobu fyzickou), s informací od kdy a do kdy (či zda na dobu neurčitou).
2) žádám o zaslání scanu kompletní nájemní smlouvy včetně příloh na pronájem pozemku:
Parcelní číslo: 1121/1⇗
Obec: Praha [554782]⇗
Katastrální území: Vršovice [732257]
Číslo LV: 1035
Výměra [m2]: 11257
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: DKM
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití: jiná plocha
Druh pozemku: ostatní plocha
3) žádám o zaslání všech podnájemních smluv, které jako nájemce uzavřela společnost PRAHA 10 - Majetková, a.s., IČ: 27205703, se sídlem Praha 10 - Vršovice, Vršovická 68/1429, PSČ 10138 ve vztahu k výše uvedenému pozemku.
Žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě, např. v elektronické podobě ve formátu XLS po exportu z příslušného informačního systému.

S přátelským pozdravem,

Olga Richterová, zastupitelka MČ Praha 10 za Piráty

Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - seznam pozemků vlastněných nebo v péči Prahy 10“ bylo doručeno 20.06.2017 11:55:08 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-066336/2017.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz