Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste David Havlík prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Seznam osvědčení k provozování stanice technické kontroly

Čekáme, až si David Havlík přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám seznam DRŽITELŮ OSVĚDČENÍ k provozování stanice technické kontroly k datu podání této žádosti o informace, včetně uvedení
názvu obchodní firmy
sídla a identifikačního číslo, jedná-li se o právnickou osobu
jméno, příjmení, obchodní firmy, jde-li o podnikatele
rodné číslo, místo trvalého pobytu, jedná-li se o fyzickou osobu
typ stanice technické kontroly
provozovnu stanice technické kontroly
termín zahájení provozu.
Dále žádám seznam ŽADATELŮ O OSVĚDČENÍ k provozování stanice technické kontroly k datu podání této žádosti o informace včetně
uvedení názvu obchodní firmy
sídla a identifikačního číslo, jedná-li se o právnickou osobu
jméno, příjmení, obchodní firmy, jde-li o podnikatele
rodné číslo, místo trvalého pobytu, jedná-li se o fyzickou osobu
typ stanice technické kontroly
provozovnu stanice technické kontroly
termín předpokládaného zahájení provozu

Doručovat lze i do datové schránky 57dun59, kterou mám jako FO

S přátelským pozdravem,

David Havlík

posta, Kraj Vysočina

2 přílohy

Elektronická podatelna kraje Kraj Vysočina, 3.9.2018 14:45:37

Vážená paní / Vážený pane,

tato zpráva je generována automaticky systémem elektronické podatelny. Na tuto
zprávu prosím neodpovídejte.

Vaše podání ze dne: 3.9.2018 14:40:20 doručené na adresu el. podatelny bylo
přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: KUJIXP19O5C8
Datum zaevidování: 3.9.2018 14:40:20
Váš osobní přístupový kód: KUJISE075JZ5
Vaše evidenční údaje:
Havlík David, Alejní 2410/3, 41501 Teplice 1, foi+request-7478-e785d44e@infoprovsec...
Předmět:
obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Seznam osvědčení k provozování stan...

Vaše podání bylo předáno příslušnému orgánu kraje a dále bude řešeno v souladu
s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

V případě potřeby a Vašeho zájmu můžete získat průběžnou iInformaci o stavu
vyřízení písemnosti zasláním e-mailové zprávy s předmětem:
"Zadost o stav KUJIXP19O5C8KUJISE075JZ5"
na adresu [emailová adresa]

S pozdravem Coufalová Eva

Hrnčiar Jozef Ing., Kraj Vysočina

6 příloh

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám
zasílám požadované informace.

 

S pozdravem
Ing. Jozef Hrnčiar

oddělení dopravy
odbor dopravy a silničního hospodářství

tel.:      +420 564 602 241 
fax.:     +420 564 602 428 
e-mail:  [emailová adresa]

 

Krajský úřad Kraje Vysočina
[1]logo [2]Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika
IČ: 70890749, bank. spoj. Sberbank, a.s., č.ú.: 4050005000/6800
web: [3]www.kr-vysocina.cz facebook: [4]facebook

 

 

References

Visible links
2. http://www.mapy.cz/#x=135745504@y=133485...
3. http://www.kr-vysocina.cz/
4. http://www.facebook.com/group.php?gid=15...

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste David Havlík prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.