Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste David Havlík prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Seznam osvědčení k provozování stanice technické kontroly

Čekáme, až si David Havlík přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám seznam DRŽITELŮ OSVĚDČENÍ k provozování stanice technické kontroly k datu podání této žádosti o informace, včetně uvedení
názvu obchodní firmy
sídla a identifikačního číslo, jedná-li se o právnickou osobu
jméno, příjmení, obchodní firmy, jde-li o podnikatele
rodné číslo, místo trvalého pobytu, jedná-li se o fyzickou osobu
typ stanice technické kontroly
provozovnu stanice technické kontroly
termín zahájení provozu.
Dále žádám seznam ŽADATELŮ O OSVĚDČENÍ k provozování stanice technické kontroly k datu podání této žádosti o informace včetně
uvedení názvu obchodní firmy
sídla a identifikačního číslo, jedná-li se o právnickou osobu
jméno, příjmení, obchodní firmy, jde-li o podnikatele
rodné číslo, místo trvalého pobytu, jedná-li se o fyzickou osobu
typ stanice technické kontroly
provozovnu stanice technické kontroly
termín předpokládaného zahájení provozu

Doručovat lze i do datové schránky 57dun59, kterou mám jako FO

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Jihomoravský kraj

1 příloha

Jihomoravský kraj / Krajský úřad Jihomoravského kraje

Vaše e-mailová zpráva, zaslaná na elektronickou adresu podatelny, byla přijata s těmito údaji:

Datum doručení: 3.9.2018 14:40:23
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Seznam osvědčení k provozování stanice technické kontroly
Identifikátor: KUJM0C2D4369

Tato zpráva není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů.
Pravidla pro příjem dokumentů v digitální podobě jsou uvedena zde: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.a...

Jihomoravský kraj

1 příloha

Jihomoravský kraj / Krajský úřad Jihomoravského kraje

Vaše e-mailová zpráva, zaslaná na elektronickou adresu podatelny, byla přijata s těmito údaji:

Datum doručení: 3.9.2018 14:40:23
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Seznam osvědčení k provozování stanice technické kontroly
Identifikátor: KUJM0C2D4369

Tato zpráva není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů.
Pravidla pro příjem dokumentů v digitální podobě jsou uvedena zde: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.a...

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

------------------------------------------------
PID : KUJMP01XOI6I
Značka : JMK 128163/2018
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Odbor dopravy
Věc : Výzva k upřesnění žádosti
Datum podání : 6.9.2018

Jihomoravský kraj

2 přílohy

------------------------------------------------
PID : KUJMP01XOGUK
Značka : JMK 155842/2018
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Odbor dopravy
Věc : Rozhodnutí o omítnutí informace 106 - Havlík
Datu

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste David Havlík prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.