Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste David Havlík prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Seznam osvědčení k provozování stanice technické kontroly

Čekáme, až si David Havlík přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám seznam DRŽITELŮ OSVĚDČENÍ k provozování stanice technické kontroly k datu podání této žádosti o informace, včetně uvedení
názvu obchodní firmy
sídla a identifikačního číslo, jedná-li se o právnickou osobu
jméno, příjmení, obchodní firmy, jde-li o podnikatele
rodné číslo, místo trvalého pobytu, jedná-li se o fyzickou osobu
typ stanice technické kontroly
provozovnu stanice technické kontroly
termín zahájení provozu.
Dále žádám seznam ŽADATELŮ O OSVĚDČENÍ k provozování stanice technické kontroly k datu podání této žádosti o informace včetně
uvedení názvu obchodní firmy
sídla a identifikačního číslo, jedná-li se o právnickou osobu
jméno, příjmení, obchodní firmy, jde-li o podnikatele
rodné číslo, místo trvalého pobytu, jedná-li se o fyzickou osobu
typ stanice technické kontroly
provozovnu stanice technické kontroly
termín předpokládaného zahájení provozu

Doručovat lze i do datové schránky 57dun59, kterou mám jako FO

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Veronika Svěráková, Pardubický kraj

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 3.9.2018 14:40:21 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Seznam osvědčení k provozování stanice technické kontroly elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 3.9.2018 14:40:21 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Pardubický kraj 3.9.2018 14:59:48

Vaše podání ze dne: 3.9.2018 14:40:21 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dot...
podané na adresu el. podatelny - Instituce [Pardubický kraj vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: KUPAX00P1PB0
Datum zaevidování: 3.9.2018 14:40:21
Váš osobní přístupový kód: KUPASE0420H4
Vaše evidenční údaje: Havlík David, Alejní 2410/3, 41501 Teplice, foi+request-62...

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Svěráková Veronika

............................

Tip:
Pokud chcete získat informaci o stavu vyřízení písemnosti,
použijte web podatelnu.

Pardubický kraj

3 přílohy

------------------------------------------------
PID : KUPAX00P4AN6
Značka : KrÚ 63159/2018
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - odbor DSH
Věc : odpověď 106 - osvědčení STK
Datum podání : 13.9.2018

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste David Havlík prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.