Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste David Havlík prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Seznam oprávnění k provozování stanice technické kontroly

Čekáme, až si David Havlík přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám seznam DRŽITELŮ OPRÁVNĚNÍ k provozování stanice technické kontroly k datu podání této žádosti o informace, včetně uvedení
názvu obchodní firmy
sídla a identifikačního číslo, jedná-li se o právnickou osobu
jméno, příjmení, obchodní firmy, jde-li o podnikatele
rodné číslo, místo trvalého pobytu, jedná-li se o fyzickou osobu
typ stanice technické kontroly
provozovnu stanice technické kontroly
termín zahájení provozu.
Dále žádám seznam ŽADATELŮ O OPRÁVNĚNÍ k provozování stanice technické kontroly k datu podání této žádosti o informace včetně
uvedení názvu obchodní firmy
sídla a identifikačního číslo, jedná-li se o právnickou osobu
jméno, příjmení, obchodní firmy, jde-li o podnikatele
rodné číslo, místo trvalého pobytu, jedná-li se o fyzickou osobu
typ stanice technické kontroly
provozovnu stanice technické kontroly
termín předpokládaného zahájení provozu

Doručovat lze i do datové schránky 57dun59, kterou mám jako FO

S přátelským pozdravem,

David Havlík

e-podatelna KÚ Jihočeského kraje, Jihočeský kraj

3 přílohy

Potvrzení doručení Vašeho podání / Reply to your proposal
Datum / Date: 2018-09-03 14:30:21.000
Předmět / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Seznam oprávnění k provozování ...
Identifikátor / Identier: KUCB0C17C1UO

Křížová Kamila, Jihočeský kraj

3 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasíláme naši odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informací
podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

S pozdravem

Bc. Kamila Křížová
Úsek vedoucího odboru
Kancelář hejtmanky
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76  České Budějovice
ID DS: kdib3rr
[emailová adresa]
tel.: 386 720 225
fax.: 386 350 039

 

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste David Havlík prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.