Seznam nebytových prostor v péči MČ Praha 10

Olga Richterová vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha 10

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Olga Richterová

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

v návaznosti na poskytnutí informací v minulém roce žádám o aktuální seznam všech nebytových prostor, které v současnosti vlastní či má svěřeno do péče MČ Praha 10, s uvedením přesné adresy, velikosti (v m2), výše nájemného, pokud je daný nebytový prostor v pronájmu, a jména právnické osoby, které je objekt pronajímán (či informace, že se jedná o osobu fyzickou), s informací od kdy a do kdy (či zda na dobu neurčitou).
Žádám o poskytnutí informace na můj email.
Žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě, např. v elektronické podobě ve formátu XLS po exportu z příslušného informačního systému jako byl výstup poskytnut minule.
Předem děkuji za Vaši vstřícnost.

S přátelským pozdravem,

Olga Richterová

Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Seznam nebytových prostor v péči MČ Praha 10“ bylo doručeno 24.11.2016 13:08:59 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-123373/2016.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

2 přílohy

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz