Seznam nebytových prostor MČ Praha 12

Dotaz byl částečně úspěšný.

Jiří Brůžek

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech nebytových prostor, které v současnosti vlastní či má svěřeno do péče MČ Praha 12, s uvedením přesné adresy, velikosti (v m2), výše nájemného, pokud je daný nebytový prostor v pronájmu, a jména fyzické či právnické osoby, které je objekt pronajímán, s informací od kdy a do kdy (či zda na dobu neurčitou).

Žádám o poskytnutí informace na můj email.
Žádám o přímé poskytnutí informace, nikoliv jen odkaz na zveřejněný dokument.
Žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě, např. v elektronické podobě ve formátu XLS po exportu z příslušného informačního systému.

S přátelským pozdravem,

Jiří Brůžek
+420 602 406 504

Vacková Dana (Praha 12), Městská část Praha 12

0 *H
010
`He

Vacková Dana (Praha 12), Městská část Praha 12

0 *H
010
`He

Krásová Romana (Praha 12), Městská část Praha 12

2 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost o informaci dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Děkuji a jsem s pozdravem

 

Romana Krásová
asistentka tajemníka

[1]cid:image003.jpg@01CCD12C.C56FDAB0
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

ODBOR KANCELÁŘ ÚŘADU

Písková 830/25, 143 00 Praha 412

tel: +420 241 763 907
[2][emailová adresa], [3]www.PRAHA12.cz

 

References

Visible links
2. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.praha12.cz/

Jiří Brůžek

Povinný subjekt: Městská část Praha 12

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Rád bych požádal o přehodnocení přístupu Městská část Praha 12 k vyřízení mé žádosti 'Seznam nebytových prostor MČ Praha 12'.

Ve své žádosti jsem uvedl že "Žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě, např. v elektronické podobě ve formátu XLS po exportu z příslušného informačního systému."

Dokument, který jste mi dodali je ve formátu dokumentu Word. Hezký příklad toho jak jsem data požadoval je možné najít v obdobném dotazu, který byl vznesen na Praze 10. Praha 10 tazateli odpověděla excelovým souborem. http://www.infoprovsechny.cz/request/sez...

Znovu Vás proto prosím o poskytnutí informace ve formátu XLS.

Úplná historie mé žádosti a celá korespondence s ní spojená je k dispozici zde http://infoprovsechny.cz/request/seznam_...

S přátelským pozdravem,

Jiří Brůžek
+420 602 406 504

Vacková Dana (Praha 12), Městská část Praha 12

0 *H
010
`He

Vacková Dana (Praha 12), Městská část Praha 12

0 *H
010
`He

Šimka Antonín (Praha 12), Městská část Praha 12

1 příloha

  • Attachment

    Picture Device Independent Bitmap 1.jpg

    1K Download

Vážený pane Brůžku,
 
dovoluji si reagovat na Vaši níže uvedenou žádost. Hned úvodem jsem Vás
nucen upozornit, že jste ve Vaší žádosti výslovně nepožadoval poskytnutí
informací ve formátu xls., toliko o poskytnutí  ve strojově čitelné
podobě, což jsme poskytli.
 
Pokud je nám známo, neukládá zákon č. 106/1999 Sb. žádnou povinnost
poskytovat informace ve formátu požadovaném žadatelem – zde můžeme jen
odkázat na § 4a odst. 1 cit. zák. Jednotný systém evidence pro městské
části hlavního města Prahy žel neexistuje. Pro přehodnocení našeho postupu
tak nevidím zákonný důvod. Opětovné zpracování Vaší žádosti by si kromě
toho vyžádalo množství času zaměstnanců věcných odborů.
 
S pozdravem
 
 
Mgr. Antonín Šimka
právník
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor Kancelář úřadu
Oddělení právní
Písková 830/25, 143 00 Praha 4
tel.: +420 244 028 225
[1][emailová adresa], [2]www.PRAHA12.cz
 
 
Povinný subjekt: Městská část Praha 12
 
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.
 
Vážená paní, vážený pane,
 
Rád bych požádal o přehodnocení přístupu Městská část Praha 12 k vyřízení
mé žádosti 'Seznam nebytových prostor MČ Praha 12'.
 
Ve své žádosti jsem uvedl že "Žádám o poskytnutí informace ve strojově
čitelné podobě, např. v elektronické podobě ve formátu XLS po exportu z
příslušného informačního systému."
 
Dokument, který jste mi dodali je ve formátu dokumentu Word. Hezký příklad
toho jak jsem data požadoval je možné najít v obdobném dotazu, který byl
vznesen na Praze 10. Praha 10 tazateli odpověděla excelovým souborem.
[3]http://www.infoprovsechny.cz/request/sez...
 
Znovu Vás proto prosím o poskytnutí informace ve formátu XLS.  
 
Úplná historie mé žádosti a celá korespondence s ní spojená je k dispozici
zde [4]http://infoprovsechny.cz/request/seznam_...
 
S přátelským pozdravem,
 
Jiří Brůžek
+420 602 406 504
 
 
 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.praha12.cz/
3. http://www.infoprovsechny.cz/request/sez...
4. http://infoprovsechny.cz/request/seznam_...

Jiří Brůžek

Povinný subjekt: Městská část Praha 12

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený Mgr. Šimka,

nevím jaké informace jste k danému případu obdržel. Nicméně tato korespondence obsahuje i moji původní žádost, kde je napsáno "Žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě, např. v elektronické podobě ve formátu XLS po exportu z příslušného informačního systému"

Proto Vás žádám o poskytnutí dat ve strojově čitelném formátu, tak jak jsem původně žádal.

S pozdravem,

Jiří Brůžek
+420 602 406 504

Šimka Antonín (Praha 12), Městská část Praha 12

Vážený pane Brůžku,

Vaši žádost jsem finalizoval já a z mého pohledu byla vyřízena v souladu se zákonem.

S pozdravem

Mgr. Antonín Šimka
právník

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor Kancelář úřadu
Oddělení právní
Písková 830/25, 143 00 Praha 4
tel.: +420 244 028 225
[emailová adresa], www.PRAHA12.cz

ukázat citované pasáže