Seznam listin spisu 46 T 7/2013

Dotaz byl odmítnut Krajský soud v Brně.

David Havlík

Povinný subjekt: Krajský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám seznam listin spisu 46 T 7/2013, nejlépe v podobě kopie tohoto seznamu

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Seznam listin spisu
46 T 7/2013" s evidenčním číslem 2692c5e5-9142-473a-a281-bc757b61a6a6 a s
běžným číslem 26415/2018 bylo doručeno dne 12.02.2018 09:56:44.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Sigmundová Eva Mgr., Krajský soud v Brně

1 příloha

Dobrý den,

Krajský soud v Brně obdržel dne 12. 2. 2018 žádost o poskytnutí soupisu
listin trestního spisu vedeného u zdejšího soudu sp. zn. 46 T 7/2013.
V příloze zasílám rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí požadované informace
v anonymizované podobě. Rozhodnutí o odmítnutí v neanonymizované podobě
zasílám žadateli současně na uvedenou adresu pobytu.

 

 

S přáním hezkého dne

 

Mgr. Eva Sigmundová

Asistentka předsedy soudu a tisková mluvčí

 

Krajský soud v Brně

Rooseveltova 16, 602 00 Brno

Kancelář č. 153F

E-mail: [1][emailová adresa];
[2][emailová adresa

Tel.: 546 514 092

Mob.: 605 969 283

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. mailto:[emailová adresa]