Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo pro místní rozvoj měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Povinný subjekt: Ministerstvo pro místní rozvoj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Na základě § 224 a následujících ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon o zadávání veřejných zakázek) , 106/1999 Sb. a další zákonů prosím o zaslání úplnéno seznamu dodavatelů (a všech údajů o nich evidovaných), kteří splnili způsobilost podle § 74 (základní způsobilost) a § 77 (profesní způsobilost) zákona o zadávání veřejných zakázek ve strojově zpracovatelné formě (XML, XLS, CSV apod.).
Dále prosím o dokumentaci (popis) jednotlivých polí dodaných dat.

S přátelským pozdravem,

Michal Blaha

Ministerstvo pro místní rozvoj

1 příloha

Protokol o zpracovani postovni zpravy.
04.04.2017 23:30:18
MsgId: [emailová adresa]
Podatelna akceptuje samostatne podepsane prilohy.
**************************************************
Stav podpisu zpravy: zprava neni podepsana elektronickym podpisem
**************************************************
Stav podpisu cele zpravy: Nepodepsano
**************************************************
Vasemu podani bylo prideleno cislo : 1993/2017
Toto je pouze informace, dane cislo neni cislo jednaci.
Neodpovidejte, o prideleni cisla jednaciho budete dale informovani.
**************************************************
Pri importu dat z Vasi zpravy nebyl nalezen platny elektronicky podpis cele zpravy.
Vase podani dle zakona c. 227/2000 Sb., o elektronickem podpisu NENI PLATNE.
**************************************************

Ministerstvo pro místní rozvoj

1 příloha

Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Seznam kvalifikovaných dodavatelů"

bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 4.4.2017 23:30:18, zaregistrováno bylo dne: 5.4.2017 7:29:13 pod číslem jednacím: 2017/16714.

Voříšková Romana, Ministerstvo pro místní rozvoj

Vážený pane,

 

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo“) obdrželo Vaši
žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve které jste požádal o  zaslání seznamu dodavatelů, kteří
splnili způsobilost podle § 74 (základní způsobilost) a § 77 (profesní
způsobilost) zákona o zadávání veřejných zakázek.

 

K Vaší žádosti Vám sdělujeme, že ministerstvo vede podle § 226 a
následujících ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek dodavatele,
kteří splnili kvalifikaci podle § 74 (základní způsobilost) a § 77
(profesní způsobilost) zákona o zadávání veřejných zakázek a splnění
kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a současně zaplatili
správní poplatek. Současně je zde možné zobrazit informativní i úřední
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s požadavky dle §
229 zákona o veřejných zakázkách.

Tento seznam je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách a je k
dispozici na tomto odkazu -
[1]http://www.isvz.cz/isvz/SKD/ISVZ_SKD_tex....

 

Další informace, včetně příslušných dokumentů, jsou uvedeny na Portále o
veřejných zakázkách a koncesích na tomto odkazu -
[2]http://www.portal-vz.cz/cs/Informacni-sy...

 

S pozdravem

 

Mgr. Romana Voříšková

ministerský rada

odbor komunikace

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

Staroměstské náměstí 6

[3]e-mail:[emailová adresa]

[4]www.mmr.cz

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.isvz.cz/isvz/SKD/ISVZ_SKD_tex...
2. http://www.portal-vz.cz/cs/Informacni-sy...
3. mailto:[emailová adresa]
4. http://www.mmr.cz/

Povinný subjekt: Voříšková Romana

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní Voříšková

Děkuji za vaši odpověď, ale ta nezodpovídá mou žádost o informace.

Vámi uváděná URL samozřejmě znám, ani na jednom není možné získat seznam kvalifikovaných dodavatelů ve strojově čitelné formě.
Zákon 106/1999 Sb., § 4b od.st 1) říká: Informace poskytovaná zveřejněním se poskytuje ve všech formátech a jazycích, ve kterých byla vytvořena; při zveřejnění takové informace v elektronické podobě musí být jeden z těchto formátů otevřený a, je-li to možné, též strojově čitelný. Je-li to možné a vhodné, zveřejní povinný subjekt spolu s informací též metadata, která se k ní vztahují. Formát i metadata by měly co nejvíce splňovat otevřené formální normy.

Vzhledem k tomu, že seznam kvalifikovaných dodavatelů je uchováván v elektronické formě, v databázi, je získání strojově čitelné podoby databáze možná. A pro úplnost dodávám že je to velmi jednoduchá operace.

Prosím tímto o zaslání požadovaných informací ve formě definované zákonem 106/1999 Sb. § 3
odst. 7).

S pozdravem,

Michal Blaha