Seznam faktur 2010-2015 Kr S

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Středočeský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vašemu kraji v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a
názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku
2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).
Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z
příslušného informačního systému.
Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek

Středočeský kraj

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Seznam faktur 2010-2015 Kr S“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (uznávaný el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
tel.: +420 257 280 111
fax: +420 257 280 203
e-mail: Instituce [Středočeský kraj vyžaduje e-mail]
web: www.kr-stredocesky.cz

Poučení:
Příjem podání elektronicky podepsaných.
Příjem el. přílohy ve formátu doc, docx, xls, xlsx, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, fo, zfo, p7s.
Příjem datové zprávy s povolenou velikostí max. 10 MB.
Podrobná pravidla pro příjem podání prostřednictvím e-podatelny naleznete na stránkách KÚ Středočeského kraje http://www.kr-stredocesky.cz/web/epodate....

Středočeský kraj

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
Vaše datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Seznam faktur 2010-2015 Kr S“, kterou jste 24.06.2016 09:00:10 zaslal(a) na elektronickou adresu podatelny, byla postoupena do režimu běžné e-mailové pošty úřadu. Zpráva byla přeposlána na věcně příslušný odbor na emailovou adresu [emailová adresa].

Důvod (y) zamítnutí:  není podepsáno

 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
tel.: +420 257 280 111
fax: +420 257 280 203
e-mail: Instituce [Středočeský kraj vyžaduje e-mail]
web: www.kr-stredocesky.cz

Poučení:
Příjem podání elektronicky podepsaných.
Příjem el. přílohy ve formátu doc, docx, xls, xlsx, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, fo, zfo, p7s.
Příjem datové zprávy s povolenou velikostí max. 10 MB.
Podrobná pravidla pro příjem podání prostřednictvím e-podatelny naleznete na stránkách KÚ Středočeského kraje http://www.kr-stredocesky.cz/web/epodate....

Krajský úřad Středočeský kraj, Středočeský kraj

1 příloha

Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
tel.: +420 257 280 111
fax: +420 257 280 203
e-mail: Instituce [Středočeský kraj vyžaduje e-mail]
web: www.kr-stredocesky.cz

Informace pro všechny,

7 příloh

--z přílohy a e-mailu byly odstraněny osobní údaje--

Od: Georgiev Robert
Středočeský kraj

18/7/2016

Praha 15. července 2016

č. j.: 097633/2016/KUSK

 

 

Vážený pane Hájku,

 

dne 24. 07. 2016 obdržel Krajský úřad Středočeského kraje (dále jen
„krajský úřad“) žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, v níž požadujete
seznam všech došlých faktur v rozsahu minimálně data dojití, fakturované
částky, data splatnosti, data úhrady, fakturovaného plnění, podpisu (pokud
je k dispozici), IČ a názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do
konce 2015 včetně.

 

V souladu s ustanovením  § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., Vám
v příloze zasíláme elektronický přehled došlých faktur za roky 2010 až
2015. K zasílanému seznamu současně doplňujeme, že v roce 2014 jsme
přecházeli na jiný informační systém. V původním systému (roky 2010 -2013)
nejsou k dispozici informace o požadovaném „datu dojití“. Uvedli jsme tedy
místo tohoto data, datum plnění.

 

 

S pozdravem

 

Mgr. Robert Georgiev

 

[1]company_logo

 

Mgr. Robert Georgiev

ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje

 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

tel: 257 280 231

e-mail: [2][[1]emailová adresa]

[3]www.kr-stredocesky.cz

 
Příloha: 6x soubor Microsoft Excel
 
Vážený pan

Pavel Hájek

E-mail: [4][FOI #5428 e-mail] ??

 

References

Visible links
2. mailto:[[2]emailová adresa]
3. [3]http://www.kr-stredocesky.cz/
4. mailto:[FOI #5428 e-mail] ??

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
2. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
3. http://www.kr-stredocesky.cz/