Povinný subjekt: Okresní soud Plzeň-město

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

chtěl bych se informovat, případně získat informace o vznešených exekucích prostřednictvím Okresního soudu Plzeň-město, zejména pak info o exekuci č. 143 EX-00791/2023 -016, od exekutora JUDr. Jiřího Trojanovského, potřeboval bych dokument, který tento exekutor odeslal na Vaši instituci v rámci zahájení exekuce.

Předem děkuji..

S přátelským pozdravem,

Petr Tupý

Okresní soud Plzeň-město

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Seznam exekucí" s
evidenčním číslem d3fb18b5-71d9-41ac-bde6-7aba24b38b9a a s běžným číslem
44578/2024 bylo doručeno dne 15.04.2024 17:03:49.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud Plzeň-město

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud Plzeň-město

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Seznam exekucí" s
evidenčním číslem d3fb18b5-71d9-41ac-bde6-7aba24b38b9a a s běžným číslem
44578/2024, doručené dne 15.04.2024 v 17:03:49 a ověřené dne 15.04.2024 v
17:10:37, bylo přiřazeno ke spisové značce "51 SI 165/2024" a ke
zpracování dne 16.04.2024 v 10:28:55.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Plzeň-Město

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Šindelářová Markéta, Okresní soud Plzeň-město

3 přílohy

Dobrý den vážený pane Tupý,

 

v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost doručenou podepsanému soudu
dne 15. 4. 2024.

 

Pro případnou další komunikaci použijte e-mailovou adresu
[1]Instituce [OS Plzeň-město vyžaduje e-mail].

 

Prosím o potvrzení přijetí této zprávy.

 

Děkuji za spolupráci.

 

S pozdravem

 

Markéta Šindelářová

pracovnice správy

Okresního soudu Plzeň-město

(tel.: 377 869 220

*e-mail: [2][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:Instituce [OS Plzeň-město vyžaduje e-mail]
2. mailto:[emailová adresa]

Povinný subjekt: Šindelářová Markéta

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Pokud byste odeslala ještě ty přílohy, chtěl bych zjistit pravý důvod exekuce.

Díky a jsem s pozdravem,

Petr Tupý

Rabochová Klára, Okresní soud Plzeň-město

5 příloh

Vážený pane Tupý,

 

v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost doručenou podepsanému soudu
dne 18. 4. 2024.

 

Pro případnou další komunikaci použijte e-mailovou adresu
[1]Instituce [OS Plzeň-město vyžaduje e-mail].

 

Prosím o potvrzení přijetí této zprávy.

 

Děkuji za spolupráci.

 

S pozdravem

 

 

Klára Rabochová

vedoucí kanceláře sekretariátu

Okresní soud Plzeň-město

 

V Plzni 19. dubna 2024

 

References

Visible links
1. mailto:Instituce [OS Plzeň-město vyžaduje e-mail]