Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Michal Kožuch prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Seznam dotací pro holding Agrofert

Čekáme, až si Michal Kožuch přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Michal Kožuch

Povinný subjekt: Ministerstvo zemědělství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

jelikož jste dle ustanovení § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem, uplatňuji tímto právo na informace garantované mě jako občanovi České republiky Listinou základních práv a svobod a žádám Vás o sdělení následujících informací:

1. Seznam dotací pro holding Agrofert (včetně jeho dceřinných společností), které povinný subjekt začal vymáhat nebo vymohl zpět, a to v rozsahu
- název příjemce dotace,
- výše dotace,
- datum, kdy povinný subjekt zahájil proces zpětného vymáhání dotace,
- datum, kdy byla dotace úspěšně vrácena státu.

2. Kopii jakéhokoliv stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného obdobného dokumentu, o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Holdingem Agrofert se myslí společnost Agrofert, a. s., IČO: 26185610 se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4. Seznam dceřinných společností je dostupný například na https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/26185....

Mám silné podezření, že v případě přidělování veřejných prostředků společnostem z holdingu Agrofert je postupováno mnoha zadavateli veřejných zakázek v rozporu se zákonem. Proto si Vás dovoluji upozornit, že organizace Transparency International vydala Manuál pro řešení situací střetu zájmů ve veřejných zakázkách, který je dostupný zde: https://www.transparency.cz/wp-content/u... Manuál Vám jako veřejnému zadavateli může výrazně pomoci střet zájmů eliminovat.

Informace doručte, prosím, na mou emailovou adresu.

Děkuji,
Michal Kožuch

Ministerstvo zemědělství

1 příloha

Vaše zpráva ve věci Žádost o informace podle dotaz - Seznam dotací pro holding Agrofert, zaslaná na adresu elektronické
podatelny MZe ([emailová adresa]) byla jejím poštovním systémem dne 1/28/2021 12:10:02 AM
přijata a pod číslem 2021012800100404322 zařazena do fronty ke zpracování.

V příloze Vám zasíláme protokol o přijetí datové zprávy.

Tato zpráva byla vytvořena automatem elektronické podatelny.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Na tento e-mail neodpovídejte, pro komunikaci použijte adresu [emailová adresa]

Ministerstvo zemědělství

2 přílohy

V příloze Vám zasíláme dokument ČJ 5934/2021-MZE-10041

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Michal Kožuch prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.