Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Miroslav Vořechovský prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Seznam dotací pro holding Agrofert (včetně jeho dceřiných společností)

Čekáme, až si Miroslav Vořechovský přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Miroslav Vořechovský

Povinný subjekt: Ministerstvo zemědělství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážená paní/vážený pane,

jelikož jste dle ustanovení § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem, uplatňuji tímto právo na informace garantované mě jako občanovi České republiky Listinou základních práv a svobod a žádám Vás o sdělení následujících informací:

Seznam dotací pro holding Agrofert (včetně jeho dceřiných společností), které povinný subjekt začal vymáhat nebo vymohl zpět, a to v rozsahu:

- název příjemce dotace,
- výše dotace,
- datum, kdy povinný subjekt zahájil proces zpětného vymáhání dotace,
- datum, kdy byla dotace úspěšně vrácena státu.

- Kopii jakéhokoliv stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného obdobného dokumentu, o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Abych předeššl pochybnostem stran identifikace povinného, upřesňuji, že
holdingem Agrofert se myslí společnost Agrofert, a. s., IČO: 26185610 se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4. Seznam dceřiných společností je dostupný například na https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/26185....

Požadované informace doručte na mou emailovou adresu.
S pozdravem
Miroslav Vořechovský

Ministerstvo zemědělství

1 příloha

Vaše zpráva ve věci Žádost o informace podle dotaz - Seznam dotací pro holding Agrofert (včetně jeho dceřiných společností), zaslaná na adresu elektronické
podatelny MZe ([emailová adresa]) byla jejím poštovním systémem dne 2/11/2021 8:24:44 PM
přijata a pod číslem 2021021120244674473 zařazena do fronty ke zpracování.

V příloze Vám zasíláme protokol o přijetí datové zprávy.

Tato zpráva byla vytvořena automatem elektronické podatelny.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Na tento e-mail neodpovídejte, pro komunikaci použijte adresu [emailová adresa]

Ministerstvo zemědělství

2 přílohy

V příloze Vám zasíláme dokument ČJ 10189/2021-MZE-10041

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Miroslav Vořechovský prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.