Seznam dotací pro holding Agrofert

Dotaz byl úspěšný.

Tomáš Popela

Povinný subjekt: Jihočeský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

jelikož jste dle ustanovení § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem, uplatňuji tímto právo na informace garantované mně jako občanovi České republiky Listinou základních práv a svobod a žádám Vás o sdělení následujících informací:

Seznam dotací pro holding Agrofert (včetně jeho dceřiných společností), které povinný subjekt začal vymáhat nebo vymohl zpět, a to v rozsahu

název příjemce dotace,
výše dotace,
datum, kdy povinný subjekt zahájil proces zpětného vymáhání dotace,
datum, kdy byla dotace úspěšně vrácena státu.

Kopii jakéhokoliv stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného obdobného dokumentu, o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Holdingem Agrofert se myslí společnost Agrofert, a. s., IČO: 26185610 se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4. Seznam dceřiných společností je dostupný například na https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/26185....

Mám silné podezření, že v případě přidělování veřejných prostředků společnostem z holdingu Agrofert je postupováno mnoha zadavateli veřejných zakázek v rozporu se zákonem. Proto si Vás dovoluji upozornit, že organizace Transparency International vydala Manuál pro řešení situací střetu zájmů ve veřejných zakázkách, který je dostupný zde. Manuál Vám jako veřejnému zadavateli může výrazně pomoci střet zájmů eliminovat.

Informace doručte na mou emailovou adresu.

S přátelským pozdravem,

Tomáš Popela

e-podatelna KÚ Jihočeského kraje, Jihočeský kraj

3 přílohy

Potvrzení doručení Vašeho podání / Reply to your proposal
Datum / Date: 2.2.2021 10:05:43
Předmět / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Seznam dotací pro holding Agrofert
Identifikátor / Identier: KUCB0C1PZ2IC

e-podatelna KÚ Jihočeského kraje, Jihočeský kraj

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 2.2.2021 10:05:43 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Seznam dotací pro holding Agrofert elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 2.2.2021 10:05:43 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Jihočeský kraj 2.2.2021 13:09:45

Vaše podání ze dne: 2.2.2021 10:05:43 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Seznam dotací pro holding Agrofert podané na adresu Instituce [Jihočeský kraj vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: KUCBX00YIDID
Datum zaevidování: 2.2.2021 13:06:07
Vaše evidenční údaje: Popela Tomáš, Žateckých 844/26, 14000 Praha, [FOI #8740 e-mail] ??

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Pokud bylo podání učiněno podle §37 odst. 4 zákona č.500/2004 sb. ve znění pozdějších předpisů,
je třeba doplnit do 5 dnů podání (vlastnoručně podepsat podání), jinak nemůže být podání považováno za platné.

S pozdravem Bošanská Dagmar

Jihočeský kraj

2 přílohy

------------------------------------------------
PID : KUCBX00YKI5H
Značka : KUJCK 18277/2021
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Kancel.hejtmana
Věc : Výzva k upřesnění žádosti podle § 14, odst. 5,

Tomáš Popela

Povinný subjekt: Jihočeský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Na základě Vaší žádosti:

"Na základě výše uvedeného Vás tímto ve smyslu § 14 odst. 5 písm. b) zákona o svobodném
přístupu k informacím vyzýváme k upřesnění Vaší žádosti, a to:
1. specifikování konkrétních subjektů (v návaznosti na § 74 zákona č. 90/2012 Sb., zákon
o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů), u kterých požadujete poskytnutí
informací uvedených ve Vaší žádosti, a to v rozsahu IČO a název subjektu/společnosti;
2. k upřesnění časového období, za které tyto informace požadujete. "

doplňuji:
1/ Seznam firem ve formátu "Název subjektu/společnosti IČO" viz níže.
2/ Časové období: 1.1.2018 - 1.1.2021

1. Hradecká zemědělská a.s. 63479401
ACOMWARE s.r.o. 25047965
AFEED, a.s. 28167813
AG AGROPRIM, s.r.o. 25649213
AGD Kačice, s.r.o. 47048620
AGF Food Logistics, a.s. 24151114
AGF Logistics, s.r.o. 64361594
AGRI CS a.s. 26243334
AGRI SYSTEM, s.r.o. 28802641
AGRO Jevišovice, a.s. 49455958
AGRO Jinín a.s. 48245933
AGRO Mikulovice, s.r.o. 25573756
AGRO Plchov s.r.o. 25107909
AGRO Přešovice, a.s. 25308068
AGRO Rozsochy, a.s. 63468026
AGRO Vnorovy, a.s. 64508056
Agrobech, s.r.o. 120502
Agrobor, s.r.o. 45353603
AGROCOM HRUŠOVANY spol. s r.o. 40230091
Agrodružstvo Katusice 46353895
AGROFERT, a.s. - MATKA 26185610
AGROMASS, a.s. 24716677
AGROPARKL spol. s r.o. 47667575
AGROPODNIK DOMAŽLICE a. s. 45350272
AGROPODNIK Hodonín a.s. 46971963
AGROTEC a.s. 544957
AGROTEC servis s.r.o. 46966757
AGROTECHNIC MORAVIA a.s. 27839834
AGROTECHNIKA Polabí, a.s. 27554546
AGRO-TEX a.s. 49196260
AgroZES, spol. s r.o. 27588017
AgroZZN, a.s. 45148082
AGS AGRO České Budějovice a.s. 48244376
ALIMEX NEZVĚSTICE a.s. 25196049
Animalco a.s. 536458
ANIMO Žatec, a.s. 44628
ARBO, spol. s r.o. 40522172
BLUECHEM a.s. 3146341
Centrální laboratoř, s.r.o. 28137043
CENTROPROJEKT GROUP a.s. 1643541
Centrum organické chemie s.r.o. 28778758
Cerea, a.s. 46504940
CS CABOT, spol. s r.o. 14612411
Česká vejce CZ, a.s. 25920901
ČESKÁ VEJCE FARMS, s.r.o. 25243811
Čistící stanice osiv Kočí, okres Chrudim, s.r.o. 25271423
DEZA, a.s. 11835
DOA plus s.r.o. 64360814
Doubravická, a.s. 25312707
DRUKO STŘÍŽOV s.r.o. 45348600
DZV NOVA, a.s. 47048522
Ethanol Energy, a.s. 25502492
Farma Holešov, s.r.o. 46993851
FARMA Praha spol. s r.o. 26151847
FARMTEC a.s. 63908522
Fatra, a.s. 27465021
GreenChem CZ s.r.o. 3245632
Imunoglukan CZ, s.r.o. 4226917
IRS network a.s. 27416046
IRSnet CZ s.r.o. 26732122
K V A R T O , spol. s r.o. 48951749
KEMIFLOC a.s. 47674695
KLADRUBSKÁ a.s. 25215671
KLAS OB s.r.o. 26399288
KMOTR - Masna Kroměříž a.s. 25570765
Kostelecké uzeniny a.s. 46900411
Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a.s. 25586823
KU uzeniny, s.r.o. 28266561
LED MULTIMEDIA s.r.o. 28118642
LIN a.s. 25720767
LIPRA PORK, a.s. 46356118
Logistics Solution, s.r.o. 24847038
LONDA spol. s r. o. 49241931
Lovochemie, a.s. 49100262
Lužanská zemědělská a.s. 25253042
M + A + J s.r.o. 47287195
MAFRA Print, a.s. 7323441
MAFRA, a.s. 45313351
Masokombinát Klatovy a.s. 45359903
MAVEX AGRO, spol. s r.o. 64834417
Mlékárna Hlinsko, a.s. 48169188
Nadace AGROFERT 24188581
NAVOS FARM TECHNIC s.r.o. 63489911
NAVOS, a.s. 47674857
Nový Dvůr Kunovice, a.s. 27731987
Odbyt Ovčáry s.r.o. 27600955
OLMA, a.s. 47675730
Oseva Agri Chrudim, a.s. 47452471
OSEVA, a.s. 47912430
PAPEI, a.s. 44223081
PEK GROUP, a.s. 8337501
Pekárna Zelená louka, a.s. 41035895
PENAM, a.s. 46967851
Penzion Labská, a.s. 27274462
PMU CZ, a.s. 25013165
PNS Grosso s.r.o. 48592153
Poděbradská blata, a.s. 25618466
PODCHŘIBÍ JEŽOV, a.s. 60700378
PRECHEZA a.s. 26872307
PREOL FOOD, a.s. 27698190
PREOL, a.s. 26311208
Primagra, a.s. 45148155
PROFROST a.s. 27771245
První novinová společnost a.s. 45795533
První zemědělská Záhornice, a.s. 25064541
PRVNÍ ŽATECKÁ a.s. 63144549
PUCLICKÁ, s.r.o. 25193473
RK Náklo, s.r.o. 27705846
ROK AGRO s.r.o. 29058228
RYNAGRO a.s. 26080125
SADY CZ, s.r.o. 27699293
SCHROM FARMS spol. s r.o. 62301659
SILO - KRZ s.r.o. 27501281
SPV Pelhřimov, a.s. 25157507
Stanice O, a.s. 26509911
STATEK BŘEŽANY, spol. s r.o. 48529249
Statek Lom s.r.o. 26353521
Stříbrnice, s.r.o. 64356051
Studijní nadační fond a.s. DEZA 44740867
Synthesia, a.s. 60108916
TK DEZA Valašské Meziříčí spol. s r.o. 64087247
Truhlářství Straka, s.r.o. 25938886
UB HOLDING, a.s. 5560543
UNILES, a.s. 47307706
UNITED BAKERIES, a.s. 28976231
VEJPRNICE ENERGO, s.r.o. 45348294
Vlčnovská zemědělská a.s. 26217074
Vodňanská drůbež, a.s. 25396480
Vodňanské kuře, s.r.o. 27435148
VSV, a.s. 25331850
Výkrm Tagrea, s.r.o. 26102463
Výkrm Třebíč, s.r.o. 27684067
Výzkumný ústav organických syntéz, a.s. 60108975
Wotan Forest, a.s. 26060701
ZAS Podchotucí, a.s. 61672343
ZD Křečhoř a.s. 103926
ZEAS Mančice, a.s. 25110012
ZEAS Puclice a.s. 115592
ZEM, a.s. 64259587
Zemědělská akciová společnost Březno 61672700
Zemědělská společnost Blšany s.r.o. 47782455
Zemědělská společnost Třebívlice a.s. 25195743
ZEMOS a.s. 63470381
ZEMSPOL, spol. s r.o. 47914424
ZEOS Brnířov a.s. 115380
ZERA, a.s. 63493021
ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s. 61672319
Zlatý klas a.s. 60192496
ZOD Zálabí, a.s. 62410580
ZOS Běsno s.r.o. 25461991
ZS Vilémov, a.s. 123170
ZS Vysočina, a.s. 25938266
ZZN Pelhřimov a. s. 46678140
ZZN Polabí, a.s. 45148210

S přátelským pozdravem,

Tomáš Popela

e-podatelna KÚ Jihočeského kraje, Jihočeský kraj

3 přílohy

Potvrzení doručení Vašeho podání / Reply to your proposal
Datum / Date: 10.2.2021 13:04:18
Předmět / Subject: Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Seznam dotací pro holding Agrofert
Identifikátor / Identier: KUCB0C1Q678R

e-podatelna KÚ Jihočeského kraje, Jihočeský kraj

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 10.2.2021 13:04:18 v obsahu zprávy: Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Seznam dotací pro holding Agrofert elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 10.2.2021 13:04:18 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Jihočeský kraj 10.2.2021 13:27:28

Vaše podání ze dne: 10.2.2021 13:04:18 v obsahu zprávy: Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Seznam dotací pro holding Agrofert podané na adresu Instituce [Jihočeský kraj vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: KUCBX00YLETK
Datum zaevidování: 10.2.2021 13:25:17
Vaše evidenční údaje: Popela Tomáš, Žateckých 844/26, 14000 Praha, [FOI #8740 e-mail] ??

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Pokud bylo podání učiněno podle §37 odst. 4 zákona č.500/2004 sb. ve znění pozdějších předpisů,
je třeba doplnit do 5 dnů podání (vlastnoručně podepsat podání), jinak nemůže být podání považováno za platné.

S pozdravem Bošanská Dagmar

Jihočeský kraj

2 přílohy

------------------------------------------------
PID : KUCBX00YNACZ
Značka : KUJCK 21852/2021
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Kancel.hejtmana
Věc : Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle z