Seznam dotací pro holding Agrofert (včetně jeho dceřiných společností), které povinný subjekt začal vymáhat nebo vymohl zpět.

Dotaz byl úspěšný.

Jiří Horák

Povinný subjekt: Ministerstvo životního prostředí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o sdělení následujících informací:

Seznam dotací pro holding Agrofert (včetně jeho dceřiných společností), které povinný subjekt začal vymáhat nebo vymohl zpět.
Prosím o: Název příjemce dotace, výše dotace datum, kdy povinný subjekt zahájil proces zpětného vymáhání dotace, datum, kdy byla dotace úspěšně vrácena státu.

Holdingem Agrofert se myslí společnost Agrofert, a. s., IČO: 26185610.
Informace doručte na mou emailovou adresu.

S pozdravem,

Jiří Horák

Ministerstvo životního prostředí

2 přílohy

Ministerstvo životního prostředí Vám zasílá dokument, č.j.: MZP/2021/130/83
Vyřizuje: Mgr. Martina Pšeničková
Evidenční číslo: ENV/2021/24959
Věc: 106/1999 Sb._Horák_Agrofert_odpověď