Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Barbora Saifrtova prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Seznam došlých faktur za rok 2015

Čekáme, až si Barbora Saifrtova přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Barbora Saifrtova

Povinný subjekt: Městská část Praha 6

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rada bych Vás touto cestou poprosila o několik dodatečných informaci, které se týkají zveřejnění došlých faktur za rok 2015.

1. Když si vyfiltruji dle názvu dodavatele Poliklinika Marjánky, není mi jasné, proč nejsou obsaženy v seznamu všechny měsíční zálohy na služby za rok 2015. Chybí leden - duben, říjen- prosinec. Na jakém základě jste poté vyučtovali zálohy poliklinice?

2. Mohla bych vidět smlouvu č. 466/2014/OŠ týkající se celkové rekonstrukce sportovního areálu ZŚ Dědina?

3. Můžu vidět mandátní smlouvu na jejíž základě jste firme SNEO a.s. vyfakturovali čásku 4 602 930 Kč?

4. Prosila bych informace k projektům "Příběhy našich sousedů" za 141 000 Kč a "Osvobození 70 let" za 1 459 000 Kč s neziskovou společností Post Bellum. Kde můžu najít informace k ostatním projektům?

5. Na Praze 6 nyní bohužel nebydlím, proto se chci zeptat. Vychází stále časopis Šestka? Není mi jasné, když se podívám na náklady za časopis Šestka jsou v seznamu pouze faktury maximálně do července. Proč paní Daně Synkové bylo v březnu uhrazeno 2500 Kč, souvisí to s delším obdobím přesahující do roku 2014? Bohumil Havránek si učtuje za předtiskovou kontrolu 20 400 Kč měsíčně, jaké činnosti tato práce obnáší?

Možná nejsou všechny dotazy správně mířené na Vás, mohla bych Vás v takovém případě poprosit o uvedení kontaktu, na kterého se můžu obrátit? Moc děkuji.

S přátelským pozdravem,
Barbora Saifrtova

Městská část Praha 6

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Seznam došlých faktur za rok 2015? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu doc, docx, zip, xls, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, odt, ods s povolenou velikostí max. 10485760 bytů.

Městská část Praha 6

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Seznam došlých faktur za rok 2015? bylo doručeno 23.02.2016 19:45:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem MCP6 018442/2016.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"

Městská část Praha 6

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Seznam došlých faktur za rok 2015? bylo doručeno 23.02.2016 19:45:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem MCP6 018442/2016.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"

Městská část Praha 6

2 přílohy

Vážená paní Saifrtova,

dne 23.02.2016 jste formou elektronického podání požádala o informaci dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Vaše podání
evidujeme pod č.j. MCP6 018442/2016.
Vzhledem k tomu, že podání nesplňuje zákonem předepsané náležitosti a v
některých bodech je formulováno příliš obecně, dovolujeme si Vás požádat o
doplnění a upřesnění - viz příloha.    
V této souvislosti si dovolujeme požádat o zpětné potvrzení, že tento
e-mail včetně přílohy Vám byl doručen v pořádku.

S pozdravem

      Ing. Martin Pawinger
     vedoucí odboru
     Kancelář tajemníka

     
     Úřad městské části Praha 6
     Čs. armády 23
     Praha 6
     Tel.: +420 220 189 123
     Mobil: +420 725 808 422
     E-mail: [1][email address]
     Web: [2]http://www.praha6.cz

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.praha6.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Barbora Saifrtova prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.