Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Vítězslav Adamec prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Seznam došlých faktur - 2010 až 2018

Čekáme, až si Vítězslav Adamec přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Vítězslav Adamec

Povinný subjekt: Loketské městské lesy, s.r.o.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o seznam všech došlých faktur Loketským městských lesům, s.r.o. v rozsahu minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do letošního roku 2018 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti). Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě, tedy např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z příslušného informačního systému.
Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

(Nejvyyší správní soud svým rozsudkem ze dne 16. 3. 2016, č. j. 2 As 155/2015-84 uvedl k § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím, že soukromá společnost může být podřazena pod pojem "veřejná instituce", pokud je tato společnost efektivně ovládaná státem. V rozsudku ze dne 29. 5. 2008, č. j. 8 As 57/2006-67 NSS uvedl, že veřejná instituce nemusí být nutně ovládaná státem, nýbrž může být ovládaná také územními samosprávnými celky.

Nedávný nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1262/17 potvrdil tyto závěry, když uvedl, že společnost může být veřejnou institucí podle dotčeného ustanovení, pokud je jejím jediným společníkem přímo veřejnoprávní korporace (v tomto případě město). Ke konkrétním znakům, které musí u společnosti převažovat, aby mohla být považována za povinnou ke zveřejnění informací podle dotčeného ustanovení uvádíme nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 260/06 ze dne 24. 1. 2007.

V případě společností a organizací zřizovaných a ze 100% vlastněných přímo městem lze dle našeho názoru s ohledem na uvedenou judikaturu dovodit, že jsou povinnými subjekty dle zákona č. 106/1999 Sb.)

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem.

Vítězslav Adamec

František Kolář, Loketské městské lesy, s.r.o.

9 příloh

Dobrý den pane Adamec,

v přílohách zasílám Vámi požadované informace - seznam došlých faktur, ale
pouze za roky 2011-2018 (od roku 2012 - nový účetní program, rok 2011
podklad z rekonstrukce účetnictví LML). Rok 2010 existuje pouze v listinné
podobě a momentálně se nachází u archivační firmy S.V.I. Rubikon Ostrov.

V případě, že trváte na datech i za rok 2010,  oznamuji Vám, že za  jejich
zpracování bude z naší strany požadovaná úhrada účelně vynaložených
nákladů, které se sepsáním Vámi požadovaných informací v patřičném formátu
vzniknou.

 

S  pozdravem ,,Lesu zdar“ 

František Kolář

Jednatel, ředitel
Tel: 602 415 379

Loketské městské lesy s. r. o.

Dvory 31, 357 33 Loket

IČO: 25213342, DIČ: CZ25213342

[1]cid:image001.png@01D1812D.C5C02370

 

 

ukázat citované pasáže

Vítězslav Adamec

Dobrý den,
děkuji mockrát za poslané seznamy. Rok 2010 není nutný, jen jestli můžete, prosím, ještě jednou poslat soubor z roku 2016, ten poslaný je poškozený, po otevření se objeví jen prázdná tabulka.

S pozdravem,

Vítězslav Adamec

František Kolář, Loketské městské lesy, s.r.o.

2 přílohy

Dobrý den,

posílám znovu rok 2016.

S  pozdravem ,,Lesu zdar“ 

František Kolář

Jednatel, ředitel
Tel: 602 415 379

Loketské městské lesy s. r. o.

Dvory 31, 357 33 Loket

IČO: 25213342, DIČ: CZ25213342

[1]cid:image001.png@01D1812D.C5C02370

 

 

ukázat citované pasáže

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Vítězslav Adamec prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.