Seznam došlých faktur - 2010 až 2018

Dotaz byl úspěšný.

Vítězslav Adamec

Povinný subjekt: Město Loket

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o seznam všech došlých faktur města Loket v rozsahu minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do letošního roku 2018 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti). Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě, tedy např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z příslušného informačního systému.
Dále bychom totéž požadovali i od obou městských společností - tedy Hrad Loket, o.p.s. a Loketské městské lesy, s.r.o.
Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.
Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem.

Vítězslav Adamec

Jana Kejšarová, Město Loket

1 příloha

Dobrý den,

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, doručené
dne 4. 5. 2018 vám v příloze zasílám požadované informace.   

Požadované informace od městských společností nemáme k dispozici.

Prosím o zaslání potvrzení o přijetí.

Jana Kejšarová

Městský úřad Loket

Odbor financí

Tel. 352 359 728

[emailová adresa]