seznam DIČ

Jiří Skuhrovec vznesl tento dotaz dotaz na Generální finanční ředitelství

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Jiří Skuhrovec

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám tímto o poskytnutí seznamu platných DIČ. Tuto informaci žádám poskytovat opakovaně nejméně jednou za 3 měsíce v libovolném strojově čitelném formátu.

S přátelským pozdravem,

Jiří Skuhrovec

Podatelna (GFŘ), Generální finanční ředitelství

Dobrý den,

Váš dotaz byl předán k vyřízení na Odbor komunikace pod č.j. 29008/16.

S pozdravem

Generální finanční ředitelství
Odbor provozního zabezpečení-podatelna
Lazarská 15/7, 177 22 Praha 1
Tel.: +420 296 852 222
e-mail: Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
www.financnisprava.cz

ukázat citované pasáže

Generální finanční ředitelství

2 přílohy

Vážený pane,

v příloze zasíláme odpověď na Váš dotaz ze dne 22.3.2016.

S pozdravem

Věra Krylová

Jiří Skuhrovec

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím předejte to poradenskému týmu v Otevřete, posoudí postup ve Vašem případě.

Rád bych požádal o přehodnocení přístupu Generální finanční ředitelství k vyřízení mé žádosti 'seznam DIČ'.

Zaslaná odpověď odkazuje se na aplikace provozované GFŘ, které zcela zjevně s požadovanou informací pracují. Není tedy možné, že by ji GFŘ neměl v nějaké formě k dispozici.

Zároveň odkaz nelze považovat za poskytnutí informace, neboť uvedená aplikace neumožňuje v rámci daných provozních podmínek požadovaný seznam získat.

Prosím proto o opětovné zvážení dotazu, v případě něgativní odpovědi pravděpodobně budu nucen užít dostupné opravné prostředky.

Úplná historie mé žádosti a celá korespondence s ní spojená je k dispozici zde http://infoprovsechny.cz/request/seznam_...

S přátelským pozdravem,

Jiří Skuhrovec