Seznam daňových subjektů podle výše uhrazené daně z příjmů

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Generální finanční ředitelství jako součástsérie poslané 2 institucím

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám seznam daňových subjektů seřazených sestupně v pořadí podle výše uhrazené daně z příjmů právnických osob za všechna období, kdy je tento ukazatel sledován. Informace žádám v některém z otevřených počítačových formátů (dle §4b zákona), jako je txt,.html,. odt,.docx., xls., xlxs. nebo pdf.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Podatelna (GFŘ), Generální finanční ředitelství

Dobrý den,

Vaše žádost byla dne 14.3.2016 předána k vyřízení na Odbor komunikace, pod čj. 25 804/16.

S pozdravem

Generální finanční ředitelství
Odbor provozního zabezpečení-podatelna
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Tel.: +420 296 852 222
e-mail: Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
www.financnisprava.cz

ukázat citované pasáže