Seznam členů rozkladové komise

Dotaz byl odmítnut Ministerstvo dopravy.

Václav Pečený

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám jmenný seznam členů rozkladové komise/rozkladových komisí. Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Václav Pečený

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Sumarizace:
Datum doruceni: 27.4.2018 06:22:13
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Seznam členů rozkladové komise

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Summary:
Date of delivery: 27.4.2018 06:22:13
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Seznam členů rozkladové komise

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

7 příloh

e-mail: [1][FOI #7370 e-mail] ??

 

Naše č. j. 152/2018-072-Z106/4

 

Věc: Žádost o informace ze dne 27. 4. 2018 – odpověď

 

Vážený pane Pečený,

 

dne 27. 4. 2018 obdrželo Ministerstvo dopravy, Odbor komunikace, Vaši
žádost o informace podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Tato žádost
byla zaregistrována podatelnou Ministerstva dopravy pod č.p.
19994/2018-MD-CKDP. V této žádosti žádáte o informaci – cit.: „žádám
jmenný seznam členů rozkladové komise/rozkladových komisí.“

 

Žádost byla předána věcně příslušnému Odboru legislativy, který Vám
v příloze poskytuje jmenný seznam členů rozkladové komise ministra
dopravy. Seznam je zaheslován a heslo obdržíte po zavolání na telefonní
číslo ministerstva 225 131 313.

 

Důvodem tohoto opatření je skutečnost, že web infoprovsechny.cz zveřejňuje
zaslané odpovědi automaticky (a jeho provozovatel tak mj. nese všechny
důsledky toho, pokud by byly zveřejněny např. osobní údaje zasílané na
žádost). Poskytnutím informace na základě zákona č. 106/1999 Sb. povinný
subjekt, ani osoby uvedené v informaci, však nedávají žádný souhlas
s jejím následným zveřejněním a dalším šířením ze strany žadatele. Jméno a
příjmení jsou osobními údaji a pokud je hodláte dále zpracovávat, tak na
Vaše počínání dopadá plně právní úprava v oblasti ochrany osobních údajů,
a to včetně tzv. GDPR.

 

S pozdravem

 

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[2]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Vojtěch Jirovec
[3]+420 225 131 313
[4][emailová adresa] | [5]www.mdcr.cz
[6]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

 

[7]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[8]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [9]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[10]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

[11]cid:image006.jpg@01D30A1F.F7B032E0

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7370 e-mail] ??
2. http://www.mdcr.cz/
3. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
4. mailto:[emailová adresa]
5. http://www.mdcr.cz/
6. http://bit.ly/1ZpnEag
7. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
8. https://twitter.com/min_dopravy
9. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
10. https://cz.linkedin.com/company/minister...
11. http://www.dopravniinfo.cz/