David Havlík

Povinný subjekt: Národní památkový úřad - generální ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí seznamu uplatněných nároků na tzv. církevní
restituce, které eviduje Národní památkový ústav (povinná osoba)
včetně seznamu jmen a identifikátorů žadatelů (oprávněných osob) a
nemovitostí podle katastrálních území a parcelních čísel, na
kterých jsou požadované nemovitosti vedeny. Seznam prosím v datovém
formátu, který umožňuje pracovat s ním v aplikace Excel

To samé prosím také u již vydaných nemovitostí

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Národní památkový úřad - generální ředitelství

1 příloha

Děkujeme,

Váš email - Žádost o informace podle dotaz - Seznam církevních restitucí - jsme zaevidovali dne 3.4.2014 21:52 a postoupili ke zpracování pod číslem jednacím NPU-310/25662/2014.

S pozdravem
NPÚ

Národní památkový úřad - generální ředitelství

3 přílohy

Vážený pane,
v příloze Vám zasíláme elektronicky prostřednictvím průvodního dopisu požadovanou přílohu ohledně uplatněných nároků na církevní restituce. Vyřízení bude zveřejněno na příslušném místě webových stránek npu.cz - v dohledatelné části ohledně poskytování informací. Vyřízení připravila Mgr. Zuzana Bláhová.

David Havlík

Povinný subjekt: Národní památkový úřad - generální ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

děkuji za zprávu, ale nenašel jsem v ní zmiňovanou přílohu se seznamem uplatněných restitučních nároků Prosím o doplnění

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Národní památkový úřad - generální ředitelství

1 příloha

Děkujeme,

Váš email - Re: Vyřízení žádosti o informace - jsme zaevidovali dne 8.4.2014 20:41 a postoupili ke zpracování pod číslem jednacím NPU-310/26994/2014.

S pozdravem
NPÚ

Národní památkový úřad - generální ředitelství

2 přílohy

Vážený pane,
v příloze Vám na základě dnešního upozornění zasíláme elektronicky opakovaně a již jen samostatně přílohu původního průvodního dopisu, kterým byla vyřízena Vaše žádost o informaci. Systém elektronické spisové služby z důvodu, který se nyní prověřuje, nedoručil excelovou tabulku. Potvrďte nám prosím přijetí, možno i telefonicky na 257 010 147 Mgr. Bláhová.

David Havlík

Povinný subjekt: Národní památkový úřad - generální ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

poté, co jsem obdržel data k církevním restitucím, zjistil jsem, že
tabulka neobsahuje výměry parcel, proto žádám o doplnění mého
dotazu v tom smyslu, aby tato tabulka výměry parcel obsahovala

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Národní památkový úřad - generální ředitelství

1 příloha

Děkujeme,

Váš email - Re: odeslání přílohy - seznam uplatněných nároků (excel. tabulka) - jsme zaevidovali dne 9.4.2014 18:59 a postoupili ke zpracování pod číslem jednacím NPU-310/27434/2014.

S pozdravem
NPÚ

David Havlík

Povinný subjekt: Národní památkový úřad - generální ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

informaci podle zákona jsem neobdržel v termínu

Žádám o nápravu a její poskytnutí

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Národní památkový úřad - generální ředitelství

1 příloha

Děkujeme,

Váš email - Re: Žádost o informace podle dotaz - Seznam církevních restitucí - jsme zaevidovali dne 27.4.2014 06:23 a postoupili ke zpracování pod číslem jednacím NPU-310/32092/2014.

S pozdravem
NPÚ

Informace pro všechny,

3 přílohy

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Národní památkový úřad - generální ředitelství

5/5/2014

Vážený pane,
k Vaší urgenci Vám poskytuje povinný subjekt vysvětlení, které připravila
Mgr. Zuzana Bláhová.

Národní památkový úřad - generální ředitelství

3 přílohy

Vážený pane,
v příloze Vám poskytujeme vyřízení žádosti o informace, doručené povinnému subjektu dne 22. května t.r. Podle uznávaných komentářů k informačnímu zákonu bylo rozhodnutí o odmítnutí žádosti odesláno včerejšího dne poštou do vlastních rukou. Vyřízení připravila Mgr. Bláhová.
Na shledanolu