Seznam církevních restitucí

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Lesy ČR, s.p.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí seznamu uplatněných nároků na tzv. církevní
restituce, které evidují Lesy České republiky (povinná osoba)
včetně seznamu jmen a identifikátorů žadatelů (oprávněných osob) a
nemovitostí podle katastrálních území a parcelních čísel, na
kterých jsou požadované nemovitosti vedeny. Seznam prosím v datovém
formátu, který umožňuje pracovat s ním v aplikace Excel

To samé prosím také u již vydaných nemovitostí

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Informace pro všechny,

1 příloha

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Od: Alena Langová
Lesy ČR, s.p.

9/4/2014

Vážený pane,
v příloze posílám odpověď na žádost o informace dle zák. č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, doručené dne 3. dubna 2014 do lesů
České republiky, s.p.

S pozdravem,

Mgr. Alena Langová
vedoucí odboru právní
Lesy České republiky, s.p.