Seznam čipových identifikačních karet pro vstup do objektu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

David Havlík

Povinný subjekt: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám seznam čipových identifikačních karet pro vstup do objektu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v rozsahu číslo identifikační čipové karty, název zaměstnavatele a funkce osoby, které byla karta vystavena. Název zaměstnavatele a funkce žadatele o kartu (poslanec, ministr. vedoucí personálního oddělení atd.). Datum podání žádosti o kartu. Název poslaneckého klubu či útvaru KPS, který vydání karty odsouhlasil. Datum souhlasu s vystavením karty. Datum převzetí karty. Datum, do kdy je vydaná karta platná.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

posta, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Vážený pane, vážená paní,
Vaše zpráva byla zaevidována v centrální poště Kanceláře PSP ČR

Dear sir,
Your message was received by the Office of the Chamber of Deputies of  the
Parliament of the Czech Republic
Děkujeme, že při dalším případném písemném styku ve stejné záležitosti
budete uvádět výše uvedené čj. PS2015/002108

Please, use the above reference number in further correspondence
(concernig the same matter).

                 podatelna Kanceláře PSP ČR

the Office of the Chamber of Deputies of  the Parliament of the Czech
Republic

odd_styku_s_verejnosti, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

1 příloha

Vážený pane,

k Vaší žádosti ze dne 22.2.2015 podané ve smyslu zákona 106/1999Sb., o
svobodném přístupu k informacím ve věci vstupních identifikačních karet
Vám v příloze zasíláme anonymizované rozhodnutí o odmítnutí. Prosíme Vás o
potvrzení převzetí tohoto e-mailu.

S pozdravem      Kratochvílová, odd.styku s veřejností