Servis řídících systémů autobusové a tramvajové dopravy AUDIS, DORIS a související technologie

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Dopravní podnik hlavního města Prahy měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

David Havlík

Povinný subjekt: Dopravní podnik hlavního města Prahy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o kopie Písemné výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 34 Zákona o veřejných zakázkách ( dále jen ZVZ),Písemné zprávy zadavatele podle § 85 ZVZ, Odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 ZVZ, a kopii smlouvy uzavřené s vybraném dodavatelem veřejné zakázky "Servis řídících systémů autobusové a tramvajové dopravy AUDIS, DORIS a související technologie"

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Němcová Irena 900200, Dopravní podnik hlavního města Prahy

Dobrý den,

dne 9. 5. 2014 mám dovolenou. V naléhavých případech prosím o zaslání korespondence paní Kristině Staňkové, tel. 92027, e-mail [email address].

Pozn.: Korespondence zasílaná na adresu [email address] je již automaticky zasílána na e-mail [email address]

Děkuji

Irena Němcová

Staňková Kristina 900200, Dopravní podnik hlavního města Prahy

Vážený pane Havlíku,

potvrzujeme přijetí Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 07.05.2014, ve které žádáte o informace k VZ "Servis řídících systémů autobusové a tramvajové dopravy AUDIS, DORIS a související technologie". Dovolujeme si Vám oznámit prodloužení lhůty dle
§ 14 odst. 7 písm.a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o 10 dní tj.,do 01.06.2014. K prodloužení lhůty jsme přistoupili z důvodu obsáhlého vyhledávání velkého množství požadovaných informací.

Kristina Staňková
referent

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
900200 - odbor Právní
t +420 296 192 027
e-mail [email address]
www.dpp.cz

ukázat citované pasáže

David Havlík

Povinný subjekt: Staňková Kristina 900200

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

podle zákona by instituce měla odpovědět nejpozději do 15 dnů

S pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: Staňková Kristina 900200

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

podle zákona by měl být bez výhrad již dávno zodpovězen

S pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: Dopravní podnik hlavního města Prahy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

podle zákona by měl být bez výhrad již dávno zodpovězen

S přátelským pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: Němcová Irena 900200

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

podle zákona by měl být bez výhrad již dávno zodpovězen

S pozdravem,

David Havlík

Němcová Irena 900200, Dopravní podnik hlavního města Prahy

Dobrý den,

v termínu od 30. 6. 2014 do 11. 7. 2014 mám dovolenou. V naléhavých případech prosím o zaslání korespondence paní Kristině Staňkové, tel. 92027, e-mail [email address].

Pozn.: Korespondence zasílaná na adresu [email address] je již automaticky zasílána na e-mail [email address]

Děkuji

Irena Němcová

David Havlík

Povinný subjekt: Staňková Kristina 900200

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

podle zákona měl být dotaz bez výhrad již dávno zodpovězen

S pozdravem,

David Havlík