Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Kováčová Stanislava prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Seriál Ve jménu vlasti

Kováčová Stanislava vznesl tento dotaz dotaz na ČESKÁ TELEVIZE

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Čekáme, až si Kováčová Stanislava přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Kováčová Stanislava

Povinný subjekt: ČESKÁ TELEVIZE

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená televize
Proč se úspěšný seriál Ve jménu vlasti vysílá v pozdních hodinách a nepravidelně? A také bude se opakovat?

Kováčová Stanislava Sokolov

Noreply, ČESKÁ TELEVIZE

Dobrý den,
 
děkujeme za Váš e-mail, na který odpovíme v co nejkratší možné době,
nejpozději však do 30 dnů.
 
Odpovědi na nejčastější dotazy najdete také na našich internetových
stránkách pod odkazem "Časté dotazy".
[1]http://www.ceskatelevize.cz/faq/ 

 

Zajímavé informace o České televizi naleznete zde
[2]http://www.malokdovi.cz/ 

 

V případě aktuálnosti Vašeho dotazu nás můžete kontaktovat telefonicky na
čísle 2 6113 6113.

S přáním hezkého dne

Divácké centrum

ČESKÁ TELEVIZE

e-mail:   [3]Instituce [ČESKÁ TELEVIZE vyžaduje e-mail]
www:     [4]http://www.ceskatelevize.cz

 
Tato zpráva byla vytvořena automaticky, proto na ni prosím neodpovídejte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.ceskatelevize.cz/faq/
2. http://www.malokdovi.cz/
3. mailto:Instituce [ČESKÁ TELEVIZE vyžaduje e-mail]
4. http://www.ceskatelevize.cz/

Janků Ivana, ČESKÁ TELEVIZE

2 přílohy

Vážená paní Kováčová,

připojuji v příloze Sdělení o odložení žádosti o informaci.

Děkuji.

Ivana Janků – ÚMP a SV

Česká televize

 

Upozornění: Týká-li se tato e-mailová zpráva jednání o smlouvě, bere její
adresát v návaznosti na ust. § 1729 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, na vědomí, že v České televizi podléhá uzavírání smluv
stanoveným interním pravidlům a důvodné očekávání uzavření smlouvy je tak
možné až po příslušném interním schválení smlouvy v systému České
televize. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo
odchylkou se v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje.
Česká televize je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv. Více informací naleznete na adrese
„www.ceskatelevize.cz/registr“.

Opravdu potřebujete tento email tisknout?

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Kováčová Stanislava prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.