Povinný subjekt: ČESKÁ TELEVIZE

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám tímto o poskytnutí informací, a to:
na základě jakého právního titulu, resp. jaký druh smlouvy byl uzavřen s panem Zdeňkem Godlou nar. 25. května 1975, a to. v rámci seriálu MOST! ?

S přátelským pozdravem,

Dan Sokol