Se skútrem do zahraničí s řp.B

Ministerstvo dopravy neměli požadované informace.

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Mohu se skútrem 125ccm do okolních států s řidičským průkazem skupiny B ?

S přátelským pozdravem,MH.

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 8.5.2016 21:50:03
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Se skútrem do zahraničí s řp.B

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 8.5.2016 21:50:03
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Se skútrem do zahraničí s řp.B

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

5 příloh

Vážený pan

MH

e-mail: [FOI #5282 e-mail] ??

 

   

Naše čj. 203/2016-072-Z106/3

 

Věc: Žádost o informace ze dne 8. 5. 2016 - Výzva žadateli k doplnění
povinných údajů

 

Vážený pane,

 

na základě Vaší žádosti o informace, zaregistrované podatelnou
Ministerstva dopravy dne 8. 5. 2016 pod č.p.: 25217/2016-MD-CKDP Vám
sděluji, že postupu vyřízení žádosti brání nedostatek údajů ve Vaší
žádosti, tj. jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, případně
korespondenční adresa.

 

Proto Vás v souladu se zněním § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „InfZ), vyzývám  k doplnění uvedené žádosti.

 

Odůvodnění:

 

V textu podané žádosti se vyskytuje obsahová vada -  neobsahuje údaje o
jméně, příjmení, dále adresu trvalého bydliště nebo, nejste-li přihlášen
k trvalému pobytu, adresa bydliště a adresa pro doručování, liší-li se od
adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Tyto údaje jsou nutné k
identifikaci žadatele pro  žádost o poskytnutí informací, tedy zejména pro
případné vydání rozhodnutí.  Žádost je třeba písemně upřesnit doplněním
tohoto údaje.

 

Nedoplníte-li svou žádost do třiceti dnů ode dne doručení této výzvy, bude
Vaše žádost odložena. V případě, že žádost doplníte, bude Vaše žádost
vyřízena do 15 dnů ode dne, kdy  Ministerstvo dopravy obdrží doplnění
žádosti (§ 14 odst. 5 písm. d) InfZ).

 

S pozdravem

 

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[1]logo
Vyřizuje Jana Klenotová
[2][emailová adresa] | [3]+420 225 131 317
[4]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

[5]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[6]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [7]cid:image004.png@01D14E20.954349B0

 

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.mdcr.cz/
2. mailto:[emailová adresa]
3. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
4. http://bit.ly/1ZpnEag
5. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
6. https://twitter.com/min_dopravy
7. http://www.mdcr.cz/mdcr/Templates/RSSFee...

Ministerstvo dopravy

5 příloh

Vážený pan

MH

e-mail: [1][FOI #5282 e-mail] ??

 

   

Naše čj. 203/2016-072-Z106/4

 

Věc: Žádost o informace ze dne 8. 5. 2016 – Sdělení o odložení věci

 

Vážený pane,

 

na základě Vaší žádosti o informace, zaregistrované podatelnou
Ministerstva dopravy dne 8. 5. 2016 pod č.p.: 25217/2016-MD-CKDP, jsme Vás
přípisem ze dne 13. 5. 2016, čj. 203/2016-072-Z106/3  vyzvali v souladu se
zněním § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ), k doplnění
uvedené žádosti, tj. údaje nutné k identifikaci žadatele. Žádost
neobsahuje údaje o jméně, příjmení, dále adresu trvalého bydliště nebo,
nejste-li přihlášen k trvalému pobytu, adresa bydliště a adresa pro
doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Tyto
údaje jsou nutné k identifikaci žadatele pro  žádost o poskytnutí
informací, tedy zejména pro případné vydání rozhodnutí.  Žádost je třeba
písemně upřesnit doplněním tohoto údaje.

 

Tato výzva Vám byla na Vámi určenou e-amilovou adresu doručeně dne 13. 5.
2016.

Vzhledem k tomu, že jste svou žádost nedoplnil ve stanovené lhůtě třiceti
dnů ode dne doručení výzvy o doplnění údajů, je tímto Vaše výše uvedená
žádost v souladu s § 14 odst. 5 písm. a) InfZ odložena.

 

 

S pozdravem

 

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[2]logo
Vyřizuje Jana Klenotová
[3][emailová adresa] | [4]+420 225 131 317
[5]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

[6]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[7]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [8]cid:image004.png@01D14E20.954349B0

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #5282 e-mail] ??
2. http://www.mdcr.cz/
3. mailto:[emailová adresa]
4. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
5. http://bit.ly/1ZpnEag
6. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
7. https://twitter.com/min_dopravy
8. http://www.mdcr.cz/mdcr/Templates/RSSFee...