Sdělení výsledků řízení

Dotaz byl úspěšný.

Josef Vagunda-Drgáč

Povinný subjekt: Česká inspekce životního prostředí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám o poskytnutí rozhodnutí ČIŽP o uložení pokuty a Rozhodnutí ČIŽP o uložení opatření k nápravě, ve věci dekontaminační plochy Rokytí provozované společností Enviservis s.r.o. v obci Mutěnice.

S přátelským pozdravem,

Josef Vagunda-Drgáč

Jana Rambousková, Česká inspekce životního prostředí

2 přílohy

Vážený pane,
 
v příloze zasíláme požadované dokumenty ve věci dekontaminační plochy
Rokytí provozované společností Enviservis s.r.o. v obci Mutěnice.
 
S pozdravem
Jana Rambousková
Odd. zahraničních vztahů a komunikace s veřejností
 
Zpráva je připravena k odeslání s následujícími přílohami obsahujícími
soubor nebo odkaz:
ENVISERVIS, Mutěnice  - Příkaz - NO 2014
ENVISERVIS,Mutěnice  - Příkaz - P - 2014

Poznámka: E-mailové programy mohou bránit přenosu určitých souborů v
přílohách z důvodu zabezpečení. Zkontrolujte nastavení zabezpečení svého
e-mailového programu a ověřte způsob zpracování příloh.