Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Bram Vranken prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Schůzky se společností Uber

Bram Vranken vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo práce a sociálních věcí

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Bram Vranken přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám o poskytnutí kopie následujících dokumentů:

- seznamy všech schůzek (včetně osobních, telefonických či telekonferenčních) se zástupci společnosti Uber či jakýchkoli zprostředkovatelů, na kterých se projednávala směrnici na ochranu práv pracovníků platforem.

- Dokumenty týkající se těchto schůzek, včetně programů, poznámek a zápisů, seznamů účastníků, zpráv, stanovisek a informací;
- elektronickou nebo poštovní korespondenci při přípravě těchto schůzek a po nich.

Moje žádost se omezuje na takové interakce, kterých se účastní ministři, členové vlády a úředníci jednotlivých resortů a které se uskutečnily od prosince 2021.

Zůstávám Vám k dispozici pro případná další upřesnění.

S pozdravem,
Bram Vranken

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Schůzky se společností Uber" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 22. 11. 2022 14:50:56, zaregistrováno bylo dne: 22. 11. 2022 14:56:57 pod číslem jednacím: MPSV-2022/208603.
Tato zpráva slouží pro Vaši informaci, proto na ni neodpovídejte.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 příloha

číslo jednací MPSV-2022/208603-331/1

Vážený pane Vrankene,

z pověření vedoucího oddělení koordinace státní služby Ing. Tomáše Kroutila Vám v příloze zasílám sdělení k Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

S pozdravem

Růžičková Barbora
odbor koordinace státní služby a právní podpory správních činností
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí

2 přílohy

číslo jednací MPSV-2022/208603-331/2

Vážení,

z pověření vedoucího oddělení koordinace státní služby Ing. Tomáše Kroutila Vám v příloze zasíláme odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

S pozdravem

Růžičková Barbora
odbor koordinace státní služby a právní podpory správních činností
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Bram Vranken prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.