Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Bram Vranken prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám o poskytnutí kopie následujících dokumentů:

- seznamy všech schůzek (včetně osobních, telefonických či telekonferenčních) se zástupci společnosti Uber či jakýchkoli zprostředkovatelů, na kterých se projednávala směrnici na ochranu práv pracovníků platforem.

- Dokumenty týkající se těchto schůzek, včetně programů, poznámek a zápisů, seznamů účastníků, zpráv, stanovisek a informací;
- elektronickou nebo poštovní korespondenci při přípravě těchto schůzek a po nich.

Moje žádost se omezuje na takové interakce, kterých se účastní ministři, členové vlády a úředníci jednotlivých resortů a které se uskutečnily od prosince 2021.

Zůstávám Vám k dispozici pro případná další upřesnění.

S pozdravem,
Bram Vranken

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Schůzky se společností Uber" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 22. 11. 2022 14:50:56, zaregistrováno bylo dne: 22. 11. 2022 14:56:57 pod číslem jednacím: MPSV-2022/208603.
Tato zpráva slouží pro Vaši informaci, proto na ni neodpovídejte.

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Bram Vranken prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.