Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jaroslav Tvrdík prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Sbírka Zákonů ČR

Čekáme, až si Jaroslav Tvrdík přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Jaroslav Tvrdík

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ke dnešnímu dni jste zrušili portál.gov, kde byla uveřejňována Sbírka zákonů, aniž byste uvedli, kde je možno tuto sbírku nyní otevřít.
Protože jste gestorem této sbírky, žádám Vás o informaci, kde jí, jako dosud bezplatně, najdu.
S přátelským pozdravem,

Jaroslav Tvrdík

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

1 příloha

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva
o obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Sbírka Zákonů ČR,
byla doručena Ministerstvu vnitra
dne 1.3.2021 10:45:15
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX05J1DDW.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifikovat;
v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

--
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz

Ministerstvo vnitra

1 příloha

PID: MVCRX05JQ4ZK
Spis. značka: MV- 50941-27/EG-2019
Odesilatel: M-NS-EG
Věc: Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

--
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jaroslav Tvrdík prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.