sankce Matragi

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Městská část Praha 6 měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Povinný subjekt: Městská část Praha 6

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovoluji požádat o následující.
V tisku se objevily zprávy, že stavební úřad MČ P6 udělil pokutu firmě Matragi Design s.r.o. za zbourání stavby v rozporu se stavebním povolením. Viz např. zde: http://praha.idnes.cz/matragi-zborena-vi...

Žádám o zaslání kopie rozhodnutí úřadu, jímž byla sankce udělena elektronicky do níže uvedené datové schránky.

Za kladné vyřízení žádosti předem děkuji a jsem s pozdravem,

Jan Kotecký
České družiny 28
Praha 6
ID datové schránky: sw8asr5

Informace pro všechny,

1 příloha

V příloze odmítnutí žádosti zaslané tazateli poštou.

Informace pro všechny,

1 příloha

V příloze odvolání tazatele odeslané povinnému subjektu poštou.

Informace pro všechny,

1 příloha

--
V příloze rozhodnutí o odvolání zaslané povinným subjektem tazateli
poštou.
--