Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Radka Kloučková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Sanitka pro onkologicky nemocné dítě

Radka Kloučková vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo zdravotnictví

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Radka Kloučková přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Radka Kloučková

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Dobrý den,měla bych dotaz: mám 3roky starou vnučku po transplantaci kostní dřeně.Byla léčena v Motole. Teď v listopadu to byl rok a na kontrolu jezdí do Prahy.Jsme z Plzně.Je možné,,aby v dnešní době dostala sanitku jen tam a zpět by měla jet vlakem?Prý nemá nárok.Bohužel nemáme auto.Jak to máme prosím udělat? Je možné si sanitku objednat a zaplatit? VNUČCE JSOU POUZE 3 ROKY.Děkuji za odpověď

S přátelským pozdravem, Kloučková, Plzeň

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 17.11.2021 14:45:16 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Sanitka pro onkologicky nemocné dítě elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 17.11.2021 14:45:16 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
22.11.2021 10:14:45

Vaše zpráva ze dne: 17.11.2021 14:45:16
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Sanitka pro onkologicky nemocné dítě
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01IBSCK
Datum zaevidování: 18.11.2021 08:36:13

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
22.11.2021 10:14:45

Your message - dated 17.11.2021 14:45:16
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Sanitka pro onkologicky nemocné dítě
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01IBSCK
Date of registration: 18.11.2021 08:36:13

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: 106_odpoved

Identifikátor dokumentu: MZDRX01IIWD4
značka: MZDR 42523/2021-3/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 06.12.2021
Lenka Dohnalová, DiS.
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: odpoveď_042.pdf

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Radka Kloučková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.