Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Václav Pečený prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

rozvojové projekty a projekty z fondů EU

Čekáme, až si Václav Pečený přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Václav Pečený

Povinný subjekt: Univerzita Karlova

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

potřebuji vědět jaké rozvojové projekty a projekty z fondů EU (které konkrétně) získaly odbory (a které) na rektorátě Karlovy univerzity, Konkrétně mě interesuje právní odbor, studijní odbor a zahraniční odbor.

S přátelským pozdravem,

Václav Pečený

Hykešová Hana, Univerzita Karlova

1 příloha

Vážený pane,

 

v příloze Vám zasílám odpověď UK k Vaší žádosti o informace ze dne 25. 4.
2018.

 

S pozdravem

Ing. Hykešová Hana

 

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

 

 

Upozornění:

Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato E–mailová zpráva
nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její
přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu v Praze k ničemu nezavazují.
Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani
přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním
směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní
odpovědnost Univerzity Karlovy v Praze.

 

 

Disclaimer:

If not expressly stated otherwise, this e-mail message (including any
attached files) is intended purely for informational purposes and does not
represent a binding agreement on the part of Charles University in Prague.
The text of this massage and its attachments cannot be considered as a
proposal to conclude a contract, nor the acceptance of a proposal to
conclude a contract, nor any other legal act leading to concluding any
contract; nor does it create any pre-contractual liability on the part of
Charles University in Prague.

 

Václav Pečený

Povinný subjekt: Hykešová Hana

upřesnění žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,

upřesňuji svůj původní dotaz: Povinný subjekt: Univerzita Karlova

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

potřebuji vědět jaké rozvojové projekty a projekty z fondů EU (které konkrétně) získaly odbory (a které) na rektorátě Karlovy univerzity, Konkrétně mě interesuje právní odbor, studijní odbor a zahraniční odbor.

Potřebuji vědět, zda právní odbor a studijní odbor a zahraniční odbor čerpají finance z projektů a rozvojových projektů z fondů EU v období 2016 až 2018, Mám zájem pouze o projekty týkající se studia, na kterých se podílí zaměstnanci mnou uvedených tří odborů - mám zájem o projekty ve vztahu k akreditování studijních programů a přijímacímu řízení, Doufám, že teď už je můj dotaz srozumitelný.

S přátelským pozdravem,

Václav Pečený

Hykešová Hana, Univerzita Karlova

2 přílohy

Vážený pane,

 

Univerzita Karlova jako povinný subjekt  z.č. 106/1999 Sb. Vám v příloze
tohoto sdělení zasílá Vámi požadované informace.

 

S pozdravem

 

Ing. Hykešová Hana

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

 

 

Upozornění:

Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato E–mailová zpráva
nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její
přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu v Praze k ničemu nezavazují.
Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani
přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním
směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní
odpovědnost Univerzity Karlovy v Praze.

 

 

Disclaimer:

If not expressly stated otherwise, this e-mail message (including any
attached files) is intended purely for informational purposes and does not
represent a binding agreement on the part of Charles University in Prague.
The text of this massage and its attachments cannot be considered as a
proposal to conclude a contract, nor the acceptance of a proposal to
conclude a contract, nor any other legal act leading to concluding any
contract; nor does it create any pre-contractual liability on the part of
Charles University in Prague.

 

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Václav Pečený prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.