rozvojové projekty a projekty z fondů EU poskytnuté Karlově univerzitě a Masarykově univerzitě

Dotaz byl částečně úspěšný.

Václav Pečený

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o informaci jaké rozvojové projekty a projekty z fondů EU poskytlo MŠMT Karlově univerzitě a Masarykově univerzitě v roce 2016 a 2017.

S přátelským pozdravem,

Václav Pečený

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - rozvojové
projekty a projekty z fondů EU poskytnuté Karlově univerzitě a Masarykově
univerzitě', zaslané '25.04.2018 07:00:07' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT8XFJYH

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Informace pro všechny o.s.,

3 přílohy

Vážený pane Pečený,

 

v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost o informace podle zákona č.
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

 

S pozdravem

-------------------------------------------------

Mgr. Marek Boušek

vedoucí oddělení připomínek

 

Oddělení připomínek, Odbor podpory OP

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kontaktní adresa: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9

Korespondenční adresa: Karmelitská 529/5, Malá Strana 118 12 Praha 1

mob: (+420) 778 523 393;  tel.: (+420) 234 814 347

email: [[1]emailová adresa]

[1][2]www.msmt.cz

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/help/offic...
2. http://www.msmt.cz/