Rozvod manželsvtí

Dominik123 vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud v Břeclavi

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v Břeclavi

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane, Je možné dohledat a získat kopii "Rozsudek jménem republiky" a " Usnesení (dohodu) o výchově dětí" . Několikráte jsem se stěhoval a bohužel nemůžu tyto dokumenty doma dohledat. Jedná se o rovod manželstí "Jiří Skalka a Martu Skalková bytem Dolní Věstonice" - rok si již nepamatuji ale bylo to asi v období 1975 - 1980.

S přátelským pozdravem,

Jiří Skalka.

Okresní soud v Břeclavi

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozvod manželsvtí" s
evidenčním číslem a25bb105-2046-4e48-b49c-f3e0ca3b7c1a a s běžným číslem
35416/2022 bylo doručeno dne 28.09.2022 12:24:25.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Břeclavi

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Břeclavi

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozvod manželsvtí" s
evidenčním číslem a25bb105-2046-4e48-b49c-f3e0ca3b7c1a a s běžným číslem
35416/2022, doručené dne 28.09.2022 v 12:24:25 a ověřené dne 28.09.2022 v
12:25:50, bylo přiřazeno ke spisové značce "52 SI 27/2022" a ke zpracování
dne 29.09.2022 v 08:48:34.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Břeclav

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Darmovzalová Jana, Okresní soud v Břeclavi

1 příloha

  • Attachment

    prvopis 32 NC 54037 2022 10 05 09 32 44 xX001 P pis opk Ji Skalka 1 dokument.docx

    27K Download View as HTML

Dobrý den pane Skalko,

 

na pokyn asistentky soudce Mgr. Zdenky Melicharové Vám v příloze tohoto
e-mailu zasílám přípis ze dne 4. 10. 2022, a to k Vaší žádosti ze dne 28.
9. 2022

 

 

S pozdravem

 

 

Jana Darmovzalová

vedoucí civilní kanceláře

Okresní soud v Břeclavi

( 519 366 206

e-mail: [1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]