Rozvíjíme společně naše město

Ing. Vendula Dvořáková vznesl tento dotaz dotaz na Město Kouřim

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Ing. Vendula Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o informaci, ve jakém konkrétním zákoně (nebo právní normě) má oporu bod č. 8.3 (Rozvíjíme společně naše město) ze zápisu zasedání ZM č. 10, které se konalo dne 26. 10..

Ve zmiňovaném bodě uvádíte: " Dotazy členů ZM směrem k MěÚ budou vznášeny členy ZM na společných jednáních, kde jim budou také zodpovězeny.".

Tento bod je tak v přímém rozporu s §82 písmeno c Zákona o obcích, podle kterého má člen zastupitelstva obce při výkonu své funkce právo požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce.

Současně prosím o informaci, jak téma "Rozvíjíme společně naše město" souvisí s právem zastupitelů požadovat informace od všech zaměstnanců obce, resp. s doporučením vznášet dotazy pouze na společných jednáních

S přátelským pozdravem,

Ing. Vendula Dvořáková

Ivana Mičechová, Město Kouřim

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Čj.:  KOU-2145/2015

Žádost o informace podle dotaz – Rozvíjíme společně naše město

Vážená paní, vážený pane,

 Váš dotaz se týká zápisu č. 10 ze ZM, které se konalo dne 26.10.2015, a
to konkrétně bodu č. 8.3 (Rozvíjíme společně naše město). Musíme shrnout a
vysvětlit Vám situaci – v zápise není nic o znemožnění získávání informací
členy zastupitelstva. V tomto konkrétním bodu jsme projednávali a volně
diskutovali, že je zapotřebí více komunikovat na kompetentních místech a
ne získávat informace prostřednictvím nekompetentních zdrojů. Naši
pracovníci poskytují informace komukoli, kdo je potřebuje poskytnout, a to
vždy dle zákonů (zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, 128/2000
Sb. o obcích, 89/2012 Sb. občanský zákoník aj.). Bod č. 8.3 zápisu ZM č.10
spadá pod zákon č. 2/1993 Sb. - Listina základních práv a svobod, neboť se
jednalo pouze o diskusi, jak zlepšit komunikaci. Důvodem tohoto
projednávaného bodu byl fakt, že některé otázky je potřeba vypracovat,
tudíž je na ně potřeba více času (poskytnutí podkladů apod.). A v žádném
případě se nejedná o bod, který by byl v přímém rozporu, jak říkáte, s§ 82
písmeno c Zákona o obcích. Žádnému členovi zastupitelstva nebylo
znemožněno se obrátit na zaměstnance obce zařazené do obecního úřadu přímo
nebo požádat o informaci písemně. Doporučujeme návštěvy na jednáních ZM,
aby nedocházelo ke zbytečným nejasnostem.

 

S přátelským pozdravem

 

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník MěÚ

 

Link: [1]File-List
Link: [2]themeData
Link: [3]colorSchemeMapping

References

Visible links
1. file:///C:%5CUsers%5Cuzivatel%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml
2. file:///C:%5CUsers%5Cuzivatel%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx
3. file:///C:%5CUsers%5Cuzivatel%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml

Ing. Vendula Dvořáková zanechal/a poznámku ()

Dobrý den,

doporučuji začít vypracovávat zápisy ze ZM tak, aby nemohlo docházet k chybným interpretacím. Informace:" Dotazy členů ZM směrem k MěÚ budou vznášeny členy ZM na společných jednáních, kde jim budou také zodpovězeny" vyznívá jako nařízení, nikoliv jako doporučení.

Povinností občanů města není chodit na ZM, abych lépe porozuměli zápisům z něj. Naopak, město by mělo dbát o to, aby zápisy ze ZM byly široké veřejnosti srozumitelné a obsahově vyčerpávající. Ne jen dle mého názoru se tak v současné době neděje.

V každém případě jsem ráda, že se zastupitelé mohou i nadále dotazovat na potřebné informace přímo zaměstnanců MÚ.

S pozdravem,

Ing. Vendula Dvořáková