Rozsudky - Rath, Pancová, Kott

Dotaz byl úspěšný.

František Kopřiva

Povinný subjekt: Krajský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o poskytnutí písemného vyhotovení obou rozsudků v trestním řízení s bývalým hejtmanem Davidem Rathem a dále Kateřinou Pancovou a Petrem Kottem. Dále prosím o poskytnutí rozhodnutí o odvolání, které obdržel Středočeský kraj jako poškozený.

Prosím o zaslání všech dokumentů v elektronické podobě e-mailem či do mé datové schránky (ID: vkwvbnf).

Předem děkuji za Vaši vstřícnost!

S přátelským pozdravem,

František Kopřiva

Krajský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudky - Rath,
Pancová, Kott" s evidenčním číslem 63b02f8b-ffc0-4516-87fc-947b69180713 a
s běžným číslem 45641/2016 bylo doručeno dne 01.06.2016 10:06:30.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Semanská Iva, Krajský soud v Praze

3 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 1.6.2016, dále
připojuji anonymizované rozsudky 4T 5/2015 a 4T 21/2013, které budou
zaslány do několika e-mailů z důvodu velkého objemu dat.

 

S pozdravem

 

 

Iva Semanská

asistentka předsedkyně Krajského soudu v Praze

nám. Kinských 5

150 75 Praha 5

 

 

Semanská Iva, Krajský soud v Praze

2 přílohy

 

 

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 1.6.2016, dále
připojuji anonymizované rozsudky 4T 5/2015 a 4T 21/2013, které budou
zaslány do několika e-mailů z důvodu velkého objemu dat.

 

S pozdravem

 

 

Iva Semanská

asistentka předsedkyně Krajského soudu v Praze

nám. Kinských 5

150 75 Praha 5

 

 

Semanská Iva, Krajský soud v Praze

2 přílohy

 

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 1.6.2016, dále
připojuji anonymizované rozsudky 4T 5/2015 a 4T 21/2013, které budou
zaslány do několika e-mailů z důvodu velkého objemu dat.

 

S pozdravem

 

 

Iva Semanská

asistentka předsedkyně Krajského soudu v Praze

nám. Kinských 5

150 75 Praha 5