Rozsudky o přiznání úroků z dlužného výživného pro nezl. dítě

Dotaz byl částečně úspěšný.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Krajský soud v Plzni

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o poskytnutí třech naposledy vydaných, pravomocných, anonymizovaných rozsudků, jimiž bylo rozhodnuto o přiznání úroků z dlužného výživného pro nezletilé dítě.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Krajský soud v Plzni

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudky o přiznání
úroků z dlužného výživného pro nezl. dítě" s evidenčním číslem
4d0bfc26-6d12-4edf-b3c3-c987fc2efa92 a s běžným číslem 43404/2016 bylo
doručeno dne 06.05.2016 07:32:53.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Plzni

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Tremlová Pavla Bc., Krajský soud v Plzni

3 přílohy

Krajský soud v Plzni

Veleslavínova 40

[1]e-mailem: foi+reyuest-5276-e88110e4@infoprovsechny.cz306 17 Plzeň

 

Vaše značka: -

Naše č. j.: Si 88/2016-6

 

Vyřizuje: Mgr. Lenka Müllerová

e-mail:   [2]Instituce [Krajský soud v Plzni vyžaduje e-mail]

tel.:         377 868 888

fax:        377 868 000

ID DS:   yaraba4

 

 

V Plzni dne 18. 5. 2016

 

 

Poskytnutí informace

 

 

Krajský soud v Plzni obdržel dne 6. 5. 2016 Vaši žádost podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „InfZ“), o poskytnutí údajů v rozsahu „tří naposledy
vydaných, pravomocných, anonymizovaných rozsudků, jimiž bylo rozhodnuto o
přiznání úroků z dlužného výživného pro nezletilé dítě“.

 

K Výše uvedenému sděluji, že byla provedena lustrace údajů v programu, v
němž jsou evidována řízení, a podle shora uvedených kritérií, resp.
klíčových slov, se nepodařilo dohledat žádné odpovídající rozhodnutí.

 

Zároveň Vás upozorňujeme, že v informačním systému soudu nejsou evidovány
údaje v členění podle shora uvedených kritérií a zcela spolehlivého
výsledku by tak bylo možné dosáhnout pouze prohlídkou jednotlivých zápisů
v rejstříku spisů s příp. nahlédnutím do spisů, což by se týkalo stovek až
tisíců položek dle časového období, jehož by se mělo vyhledávání týkat.
V takovém případě by však zdejší soud jako povinná osoba byl nucen
požadovat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. Momentálně
tedy považujeme Vaši žádost za vyřízenou; budete-li požadovat podrobnější
vyhledávání údajů, je třeba jeho přesný rozsah vymezit v případné nové
žádosti.

 

 

Mgr. Lenka Müllerová, v. r.

  pověřená vyřízením žádosti o informace

 

Za správnost:

Bc. Pavla Tremlová

References

Visible links
2. mailto:Instituce [Krajský soud v Plzni vyžaduje e-mail]