Rozsudky o přiznání úroků z dlužného výživného pro nezl. dítě

Dotaz byl částečně úspěšný.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Krajský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o poskytnutí třech naposledy vydaných, pravomocných, anonymizovaných rozsudků, jimiž bylo rozhodnuto o přiznání úroků z dlužného výživného pro nezletilé dítě.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Krajský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudky o přiznání
úroků z dlužného výživného pro nezl. dítě" s evidenčním číslem
1d23006c-80cb-4983-8ff4-eecbce135a7e a s běžným číslem 80362/2016 bylo
doručeno dne 06.05.2016 07:31:53.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.