Rozsudky o přiznání úroků z dlužného výživného pro nezl. dítě

Dotaz byl úspěšný.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Krajský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o poskytnutí třech naposledy vydaných, pravomocných, anonymizovaných rozsudků, jimiž bylo rozhodnuto o přiznání úroků z dlužného výživného pro nezletilé dítě.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Krajský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudky o přiznání
úroků z dlužného výživného pro nezl. dítě" s evidenčním číslem
a928b568-5c1b-4ef9-855f-1b48b2155837 a s běžným číslem 38400/2016 bylo
doručeno dne 06.05.2016 07:30:36.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Havlíčková Zita, Krajský soud v Praze

1 příloha

Vážená paní,

 

v příloze zasílám  odpověď KS Praha k Vaší žádosti

o poskytnutí informací a dovoluji si požádat o zaslání

potvrzení převzetí naší odpovědi.

 

S pozdravem

 

 

 

Zita Havlíčková
vedoucí sekretariátu předsedkyně KS v Praze

 

 

 

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Havlíčková Zita

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,
děkuji Vám za informaci, kterou jsem obdržela.

S pozdravem,

Martina Brzobohatá