Rozsudky

Dotaz byl úspěšný.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Okresní soud v České Lípě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o zaslání rozsudků

1/ 31 TO 399/2018,
2/ 4 T 110/2017,
a to pouze v elektronické podobě.

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Okresní soud v České Lípě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudky" s
evidenčním číslem 1eeefcc0-ba47-43ca-9ab8-114b2c26ebd0 a s běžným číslem
793/2022 bylo doručeno dne 06.01.2022 02:49:52.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v České Lípě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Koppanová Zuzana Bc., Okresní soud v České Lípě

2 přílohy

Vážená paní

Martina Brzobohatá

 

v příloze zasílám Vámi požadovaná rozhodnutí ve spise zdejšího soudu 4 T
110/2017 (31 To 399/2018).

 

 

Mgr. Roman Koťátko

předseda soudu