Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Okresní soud v Ústí nad Labem

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí rozsudků
1/ 31 TO 399 / 2017
2/ 4 T 110 / 2017.

Žádám o zaslání pouze v elektronické podobě.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Okresní soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudky 31 TO
399/2018, 4 T 110 / 2017" s evidenčním číslem
262089a8-efa8-46c6-bb7e-0aa18bf09dc9 a s běžným číslem 1320/2022 bylo
doručeno dne 06.01.2022 02:03:29.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Ústí nad Labem

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Hajná Hana, Okresní soud v Ústí nad Labem

4 přílohy

Vážená paní Brzobohatá,

 

k Vaší žádosti Vám v příloze zasíláme požadované informace.

 

Hezký den

 

 

+-------------------------------------+
||Hana Hajná |
|| |
||správkyně aplikace |
||------------------------------------|
||Okresní soud v Ústí nad Labem |
|| |
||Kramoly 641/37 |
|| |
||401 24  Ústí nad Labem |
||------------------------------------|
||telefon:|420 477 047 600 |
|| | |
||mobil: |420 778 749 722 |
|| | |
||e-mail: |[emailová adresa]|
|| | |
||web: |[1]www.justice.cz |
+-------------------------------------+

 

References

Visible links
1. https://www.justice.cz/web/okresni-soud-...