Rozsudky

Vrchní soud v Praze neměli požadované informace.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Vrchní soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o zaslání anonymizovaných rozsudků 2 To 30/01 a rozsudků navazujících na rozsudek Nejvyššího soudu 4 Tz 94/2002. Žádám o zaslání pouze v elektronické podobě.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Vrchní soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudky" s
evidenčním číslem 8e35fe72-104e-4a28-b590-195556c1159b a s běžným číslem
4164/2018 bylo doručeno dne 04.04.2018 04:24:51.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Vrchní soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Baldová Alena, Vrchní soud v Praze

1 příloha