Rozsudky 12 P a Nc 361 / 2016 a 26 P 288 / 2015

Dotaz byl úspěšný.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Okresní soud v Mladé Boleslavi

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o zaslání rozsudků 12 P a Nc 361/2016 a 26 P 288/2015, pouze v elektronické podobě.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Okresní soud v Mladé Boleslavi

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudky 12 P a Nc
361 / 2016 a 26 P 288 / 2015" s evidenčním číslem
e41bd0c6-5abb-4b0f-86c3-8fd771c46654 a s běžným číslem 30408/2017 bylo
doručeno dne 14.09.2017 18:13:31.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Mladé Boleslavi

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Mladé Boleslavi

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudky 12 P a Nc
361 / 2016 a 26 P 288 / 2015" s evidenčním číslem
e41bd0c6-5abb-4b0f-86c3-8fd771c46654 a s běžným číslem 30408/2017,
doručené dne 14.09.2017 v 18:13:31 a ověřené dne 14.09.2017 v 18:16:27,
bylo přiřazeno ke spisové značce "100 SI 37/2017" a ke zpracování dne
15.09.2017 v 07:52:44.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Mladá Boleslav

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Tato zpráva byla skryta. 31. 7. 2018 Na žádost OS v Mladé Boleslavi byla příloha skryta z důvodu ochrany osobních údajů. Admin IPV Prosím kontaktujte nás pokud máte nějaké otázky.